Obrane diplomskih radova

9. ožujka 2011.  Josip Drmić obranio je diplomski rad na dodiplomskom studiju Knjižničarstva i hrvatskog jezika i književnosti na temu Oglasi i oglašavanje proizvoda i usluga u Hrvatskom listu godine 1935. , pod mentorstvom Zorana Velagića.

27. siječnja 2011. Jasmina Đurin obranila je diplomski rad na diplomskom studiju Informatologije na temu Sveučilišni repozitorij elektroničkih magistarskih radova i doktorskih disertacija i njegova uloga u unaprjeđivanju znanstvenog i nastavnog rada na sveučilištu, pod mentorstvom Kornelije Petr Balog.

Predstavljanje pilot projekata

2. ožujka održano je predstavljanje pilot projekata studenata druge godine diplomskog studija Informatologije. Pilot-projekti obavezna su aktivnost u 3. semestru diplomskog studija Informatologije uvrštena u Nastavni plan i program. Nose 8 ECTS-bodova te podrazumijevaju samostalnu organizaciju, provedbu i predstavljanje rezultata pilot-projekta uz nadzor mentora. Cilj je pilot-projekata ostvariti konkretan i opipljiv rezultat, a u predlaganju tema za pilot-projekte mentori se vode načelima korisnosti rezultata projekata za studente, Odsjek i nastavni proces u cjelini, ali i za širu društvenu zajednicu. U 2011. godini realizirano je 18 pilot-projekata

Continue reading “Predstavljanje pilot projekata”

Druženje s profesorom Tefkom Saracevicem

28. siječnja 2011. u Zadru  asistenti Odsjeka za informacijske znanosti u Osijeku i asistenti Odjela za knjižničarstvo u Zadru susreli su se profesorom Tefkom Saracevicem. U neformalnom druženju raspravljalo se o temama iz znanstvenog i nastavnog rada kao što su istraživanja, objavljivanje radova, suradnja i umrežavanje, rad sa studentima i sl. Asistenti su predstavili svoj dosadašnji rad, a profesor Saracevic davao je savjete za profesionalni razvoj, kao i svoje viđenje budućnosti informacijskih znanosti.