Najava Ljetne škole ESSIS 2024 (Villach, Austrija)

Europska ljetna škola informacijskih znanosti (ESSIS 2024) intenzivni je jednotjedni nastavni događaj za studente informacijskih znanosti. 

Konačni program još nije dostupan, ali ESSIS predavanja pokrivati će sljedećih pet područja:

  • Inovacije i napredak u informacijskim znanostima
  • Metodologija istraživanja u informacijskim znanostima
  • Načela organizacije i pronalaženja informacija
  • Studije korisnika i potrebe za informacijama
  • Izrada i upravljanje digitalnim sadržajem

U jutarnjim satima održavat će se interaktivna predavanja i grupne rasprave. U poslijepodnevnim satima studenti će imati radionice i grupni rad. Osim toga, društveni program omogućit će vam da doživite Villach i njegovu okolicu.

ESSIS 2024 organiziraju sljedeće institucije: School of Management at Carinthia University of Applied Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences University of Osijek, University of Hildesheim, and University of Barcelona. ESSIS 2024 provodi se uz djelomičnu potporu Erasmus+ programa DECRIS – Digital Education for Crisis Situations: Times when there is no Alternative (2020-1-HR01-KA226-HE-094685), u kojem su sudjelovali profesori našeg Odsjeka.

Zainteresirani studenti svoj iskaz interesa mogu prijaviti ispunjavanjem ovog obrasca.

Više informacija o ESSIS 2024 pronaći u službenom pozivu.

Kontakt profesor na Fakultetu je Tomislav Jakopec (tjakopec@ffos.hr)

Gostujuće predavanje – Andrej Mlinarević i Luka Buljan

U petak, 19. siječnja 2024. godine zaposlenici tvrtke Prototyp, Andrej Mlinarević i Luka Buljan, održali su odlično predavanje studentima 2. godine prijediplomskog studija na Odsjeku za informacijske znanosti. Predavanje pod nazivom CroAI Your Future Superchanged upoznalo je studente sa širokim spektrom upotrebe AI alata uz vrlo zanimljive i konkretne primjere. Hvala predavačima i CroAI Association na pomoći pri organizaciji ovog predavanja.

Književna senzibilizacija

Tribina Književna senzibilizacija već se nekoliko godina organizira u zagrebačkom Književnom klubu Booksa, a 14. 12. 2023. po prvi puta se održala u Osijeku, u suorganizaciji Filozofskog fakulteta i Društvenog ateljea DKolektiva s ciljem senzibilizacije javnosti o problematici međukulturnog dijaloga i općenito ljudskih prava u kontekstu suvremenih migracija kroz razgovor o suvremenim književnim djelima ukrajinskih autorica i osobnu ispovijest.

U vrlo zanimljivom formatu književne tribine, voditeljica i autorica ovog projekta Ksenija Banović, književna prevoditeljica s bugarskog jezika i knjižničarka, ugostila je Olgu Olinski, sveučilišnu profesoricu iz Ukrajine koje je podijelila svoju osobnu priču o dolasku u Osijek. Pored nje, na tribini su sudjelovali i Natalija Havelka (Centar za mir nenasilje i ljudska prava), Mirna Šostarko (DKolektiv – organizacija za društveni razvoj) i Sanjica Faletar s Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku. 

Tribina je održana povodom nadolazećeg Svjetskog dana migranata koji se obilježava 18. 12., u okviru nastave na temu društveno odgovornog knjižničarstva za studente 1. godine prijediplomskog studija Informatologije na kolegiju Osnove informacijske djelatnosti.

RaSTEAM Šibenik – Lego Spike Prime Robot Challenge

Nakon prijave na Lego Spike Prime Robot Challenge, devet studenata pod mentorstvom prof. Jakopeca te organizatora hackathona Bele Ikotića, pripremali su se za navedeni hackathon. Cilj je bio osmisliti 6 zadataka koje će na stazi izvoditi robot Lego Spike Prime.

Osim zadataka, potrebno je bilo osmisliti i stazu (arenu) na kojoj će robot rješavati različite zadatke s preprekama i ciljevima koji će testirati vještine robota. Cijelu stazu, pod vodstvom mentora, osmislila je studentica Dorotea Dražić. Kako bi moderatori na natjecanju znali kako pomoći i voditi natjecatelje, pobrinula se studentica Klara Krnjić koja je napisala Priručnik za moderatore šibenskog Hackathona u sklopu projekta RaSTEM.

Studenti koji su otputovali u Šibenk bili su: Martina Bošković, Dorotea Dražić, Klara Krnjić, Karla Grgurić, Tina Jakić, Luka Marić, Dorotea Laslo te Ivana Tomić.

Prije početka natjecanja naglašeno je kako svaki tim ima poseban kod koji je potrebno skenirati pomoću pametnog telefona kako bi vidjeli zadatke koje su studenti pripremili. Svih šest zadataka prikazani su u obliku video zapisa što je omogućilo natjecateljima vidjeti svaki detalj izgleda robota i način njegova kretanja.
Studenti mentori promatrali su i konzultirali natjecatelje tijekom zadataka. Natjecatelje je ocjenjivao žiri od četiri člana: Bela Ikotić, Antonija Copić, Tomislav Jakopec i Luka Marić.
Na natjecanju je sudjelovalo ukupno 7 timova. Ni jedna ekipa nije uspjela riješiti sve zadatke potpuno točno. Prvo mjesto na natjecanju osvojila je OŠ Meterize Barini i Ivonini genijalci te su osvojili 1.400 eura. Drugo mjesto pripalo je OŠ Vrpolje Mala torcida te su osvojili 800 eura, dok je nagradu u iznosu od 400 eura za treće mjesto pripalo OŠ Jurja Šižgorića Bekavci original.

Razmjena mladih Red to the bull – Litva / The Red to the Bull Youth Exchange in Lithuania

Razmjena mladih Red to the Bull u Litvi, u kojoj sam sudjelovala od 13. do 21. studenog, bila je uistinu transformativno iskustvo koje je okupilo 30 mladih ljudi iz pet različitih zemalja- Litve, Grčke, Turske, Španjolske i Hrvatske. Projekt, financiran iz programa Erasmus+ i Europske unije, imao je za cilj pozabaviti se problemom zlostavljanja (bullyinga i mobinga) u našim zemljama, naglašavajući važnost i mogućnosti smanjenja stope i pojave istog.

Tijekom osmodnevnog projekta imala sam priliku upoznati bogate tradicije iz drugih zemalja sudionica što mi je omogućilo da proširim svoje kulturne horizonte. Međutim, sam projekt nadilazi kulturnu razmjenu. Kroz kontinuirane rasprave, radionice rješavanja raznih problema i druge zanimljive aktivnosti, uronili smo u raznovrsne aspekte zlostavljanja te istraživali načine za borbu protiv nasilja. Jedan od važnijih aspekata ovog projekta bilo je uključivanje umjetničkih metoda kao sredstva za poticanje rasprave o problemu zlostavljanja. Ovakav svježi i zanimljiv pristup je rasprave učinio dinamičnijima i nama kao sudionicima omogućio da kreativno izrazimo svoje emocije i iskustva. 

Ovaj projekt je između ostalog imao i veliki utjecaj na moj osobni rast; stekla sam uvid u težinu zlostavljanja i njegove posljedice, te ono najvažnije razvila sam i praktične vještine snalaženja u izazovnim situacijama. Posebno bih htjela naglasiti da smo na jednoj od radionica imali priliku raditi i pričati s profesionalnom psihologinjom, što je zaista hvale vrijedan čin od strane organizacije projekta. 

Naravno, ovakvi projekti nisu samo cjelodnevne radionice. Uz sve aktivnosti, voditelji projekta ostavljali su nam i dovoljno slobodnog vremena za razgledavanje Vilniusa, glavnog grada Litve i Elniakampisa, mjesta u kojem smo boravili tijekom projekta. Također, slobodno vrijeme nam je omogućilo bolje upoznavanje s drugim sudionicima te nam time pružajući mogućnost da steknemo zaista posebna prijateljstva i stvorimo najljepša sjećanja!

The Red to the Bull Youth Exchange in Lithuania, in which I participated from November 13th to 21st, was truly a transformative experience that brought together 30 young people from five different countries – Lithuania, Greece, Turkey, Spain, and Croatia. The project, funded by the Erasmus+ program and the European Union, aimed to address the issue of bullying and mobbing in our countries, emphasizing the importance and possibilities of reducing its prevalence.

During the eight-day project, I had the opportunity to get to know the rich traditions of participants from other countries, allowing me to broaden my cultural horizons. However, the project went beyond cultural exchange. Through continuous discussions, problem-solving workshops, and other engaging activities, we delved into various aspects of bullying and explored ways to combat violence. One of the crucial aspects of this project was the incorporation of artistic methods as a means to encourage discussion about the issue of bullying. This fresh and interesting approach made the discussions dynamic and allowed us, as participants, to creatively express our emotions and experiences.

This project had a significant impact on my personal growth; I gained insight into the severity of bullying and its consequences. Most importantly, I developed practical skills to navigate challenging situations. I would like to emphasize that, during one of the workshops, we had the opportunity to work with and talk to a professional psychologist, which was a commendable act by the project organizers.

Of course, such projects are not just full-day workshops. Alongside all the activities, project leaders provided us with enough free time to explore Vilnius, the capital of Lithuania and Elniakampis, where we stayed during the project. Also, free time allowed us to meet other participants better and form truly special friendships, creating some of the most beautiful memories!

Tekst napisala / written by: Leonarda Litvić


Informacijske i komunikacijske znanosti u kontekstu promjena

Izv. prof. dr. sc. Anita Papić je u svojstvu zamjenice pročelnice Odsjeka za informacijske
znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku na poziv organizatora konferencije „Informacijske i
komunikacijske znanosti u kontekstu promjena“ održala izlaganje „Informacijske znanosti u
kontekstu promjena: 25. obljetnica Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u
Osijeku“. Konferencija ICS23 osmišljena je kao istraživanje i rasprava o informacijskim i
komunikacijskim znanostima, te je nastavak panel rasprave održane na Sveučilištu Sjever u
veljači 2023. godine na kojoj se govorilo o suvremenim tijekovima u navedenom području
znanosti. Cilj je ovom konferencijom skrenuti pozornost na prije više od trideset godina
uspostavljeno zajedništvo informacijsko-komunikacijskih znanosti, te pokušati odgovoriti na
pitanje je li ono danas jače nego što je to bilo u svojim začecima ili su sve znanstvene discipline
ponovno u preispitivanju.

Tekst napisala: izv. prof. dr. sc. Anita Papić

Posjet učenika srednje škole Žepče, BIH (smjer web dizajn)

U petak, 17. 11. 2023., posjetili su nas učenici srednje škole “Žepče” smjer web dizajner, po hrvatskom nastavnom planu i programu. Ukupno 42 učenika, naša alumni Ivana (djevojački Jakić) Zovko i još dvije profesorice uz posjet FFOS, odvele su učenike i u dvije IT tvrtke (“DICE” i “ENDAVA”). Na FFOS su sudjelovali na predavanju u sklopu kolegija Oblikovanje mrežnih stranica. Učenici su imali priliku vidjeti kako je studirati na FFOS-u te iz prve ruke doživjeti kako je to raditi u IT tvrtki. Domaćini u IT tvrtkama su uz predstavljanje svojih tvrtki učenicima, iste proveli kroz nekoliko radnih mjesta kako bi učenici doživjeli što to znači raditi u IT-u.
Učenici su domaćinu, Tomislavu Jakopecu, donijeli prigodan poklon.


Skup projekta Compound

Skup projekta Compound (Think Tank 3) održan je na Filozofskom fakultetu u Ljubljani od 21. do 24. srpnja 2023. godine. Kao članica W4 skupine (Educational Publishing) Compound projekta kojeg je nositelj Humboldt University, Berlin, a koji financira Ministarstvo obrazovanja i znanosti Republike Njemačke, doc. dr. sc. Josipa Selthofer na skupu je imala izlaganje “Povijest nakladništva i obrazovno nakladništvo u RH”. Više o projektu Compound nalazi se na poveznici: https://blogs.hu-berlin.de/compounds/

Obrana diplomske radnje

Obrana diplomske radnje Dunje Habek pod naslovom “Korištenje nove tehnologije među umirovljenicima u gradu Osijeku” održana je 25. 9. 2023. Obrana je održana pred povjerenstvom: prof. dr. sc. Sanjica Faletar, doc. dr. sc. Tomislav Jakopec, prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog (mentorica).

prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog