Knjiga izv. prof. dr. sc. Borisa Bosančića “Informacija u teoriji”

Knjiga Informacija u teoriji donosi sveobuhvatan osvrt na znanstveni pristup pojmu informacije koji u dosadašnjoj literaturi još nije zabilježen. Kao jedan od najeksponiranijih pojmova današnjice o kojemu postoji nebrojena znanstvena i ina literatura, zbog svoje polisemične prirode, pojam informacije postao je uzrokom najrazličitijih i često suprotstavljenih znanstvenih stavova i mišljenja. Rezultat toga su uglavnom pristrani prikazi ovog pojma u teoriji, uvjetovani apriornim stajalištima autora o samom pojmu, poput, je li se radi subjektivnom ili objektivnom fenomenu, je li se nalazi u prirodi ili samo u našem umu i sl. Navedeni problem u ovoj knjizi nastoji se prevladati kroz sustavan i cjelovit prikaz svih značajnijih teorijskih stajališta vezanih uz pojam informacije. Tako se u knjizi osim inicijalne ‘informacijske teorije’ C. E. Shannona objavljene krajem 1940-ih, nalaze prikazi na desetke najrazličitijih informacijskih teorija koje se obrađuju kako su objavljivane u drugoj polovini 20. stoljeća. U knjizi se navode i sve značajnije definicije navedenog pojma, od definicije koja informaciju tretira kao mjeru iznenađenja ili nereda sustava u Shannonovoj teoriji, preko “obrasca organizacije materije i energije“ kao „objektivnog fenomena“ općenito u prirodnim znanostima (ponajviše u biologiji i fizici), pa sve do “psihičke ili društvene konstrukcije” odnosno “subjektivnog fenomena” kako informaciji najčešće prilaze znanstvenici društvenih i humanističkih znanosti. Stoga je bilo izrazito teško izdvojiti i obraditi najrelevantnije jedinice literature i osim toga dati obrazloženje po čemu se i zbog čega razlikuju u svom pristupu, a što je autor učinio. Na hrvatskom jeziku ovako sveobuhvatno teorijsko djelo o informaciji dosada nije objavljeno, a i u svjetskim razmjerima rijetko će se naići na djelo o pojmu informacije takve širine pristupa s vrlo različitim relevantnim izvorima informacija na zadanu temu. 

Monografija doc. dr. sc. Josipe Selthofer “Grafički dizajn tiskanog i digitalnog proizvoda”

Znanstvena monografija „Grafički dizajn tiskanog i digitalnog proizvoda“ koju je napisala doc. dr. sc. Josipa Selthofer obrađuje teme iz područja grafičkog dizajna, povijesti tiskarstva, vizualnih komunikacija, vizualnog identiteta i razvoja grafičkih tehnika otiskivanja, osnovnih elemenata grafičkog oblikovanja (linije, oblika, boje, tipografije, ilustracije, fotografije) te osnovnih estetskih načela oblikovanja i specifičnosti pojedinih tiskanih i digitalnih proizvoda. Knjiga je bogato opremljena domaćim i svjetskim primjerima iz literature, kao i slikovnim prilozima koji ilustriraju i doprinose razumijevanju teksta i kulturno-umjetničkog bogatstva na hrvatskoj i svjetskoj razini, a namijenjena je sveučilišnom i stručnom obrazovanju iz područja grafičkog dizajna i široj javnosti.

Promocija knjige Knjižnična arhitektura

Znanstvena knjiga Knjižnična arhitektura: prostor, kultura, identitet izašla je iz pera dviju autorica iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti  – Tatjane Aparac-Jelušić, profesorice u trajnom zvanju (u miru) te Sanjice Faletar Tanacković, profesorice na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Osijek. Obje autorice predavale su ili predaju kolegije vezane uz temu knjižnične arhitekture te ih je posvećenost kolegijima i ponukala na pripremu publikacije iz ovog područja. Publikacija je izašla 2020. godine u nakladi „Ljevak’.

U svojoj publikaciji autorice o temi knjižnične arhitekture progovaraju sa stajališta kulturno-socioloških paradigmi knjižničarstva i knjižnične arhitekture. U svojoj detaljnoj i nadasve sveobuhvatnoj analizi literature i primjera knjižnične arhitekture iz prakse autorice ukazuju na najznačajnija teorijska uporišta pri proučavanju i interpretaciji knjižnične arhitekture, problematiziraju motrišta knjižničara, arhitekata i dizajnera s kojih su polazili pri tumačenju svojih stajališta i viđenja knjižničnih zgrada, prostora koji zauzimaju i onoga koji organiziraju unutar tih zgrada, te na utjecaj društveno-kulturnih čimbenika na promjene dominantnih paradigmi kako u knjižničarstvu, tako i u arhitekturi i dizajnu.

O temi knjižnične arhitekture autorice progovaraju kroz pet poglavlja. U uvodnom poglavlju naslovljenom Uvod u problematiku knjižnične arhitekture autorice daju svoja uvodna promišljanja o kulturnom i društvenom diskursu knjižnica kao društvenog proizvoda te arhitekture koja ima snažnu povezanost s pripadnošću, identitetom i sl. vidljivima kroz njezine proizvode. Drugo je poglavlje naslovljeno Teorijska ishodišta za razumijevanje i proučavanje knjižnične arhitekture i podijeljeno je na dva dijela. U prvom se dijelu daje prostora raspravama kulturno-socioloških paradigmi u knjižničarstvu, ponajviše o kulturi i identitetu knjižnica, društveno-kulturnom kontekstu knjižničarstva i knjižnične arhitekture te društveno-kulturnom identitetu knjižnice i izazovima digitalnog doba, dok se u drugom progovara o ideji prostora i knjižnične arhitekture kroz tumačenje pojmova ‘prostor’ i ‘mjesto’ te suprotstavljanjem tumačenja ideje prostora u knjižničnoj zajednici s jedne, i u arhitektonskoj s druge strane.  Treće poglavlje pod nazivom Knjižnične zgrade: izazovi oblikovanja i interpretacije organizirano je u četiri tematske cjeline. U prvoj se govori o pristupima oblikovanju knjižničnih zgrada s motrišta knjižničara te se detaljnije prikazuju teorijska ishodišta u knjižničnoj literaturi do 20. stoljeća, nova viđenja knjižničnih zgrada u 20. stoljeću te futuristička promišljanja i konceptualni pristupi knjižničnim zgradama u 21. stoljeću. U drugoj se cjelini govori o istoj temi, ali sa stajališta arhitekata i dizajnera. Treća tematska cjelina donosi posebno zanimljiva istraživanja utjecaja knjižnične arhitekture prije izgradnje i poslije useljenja u novu knjižničnu zgradu. U ovom su dijelu posebno zanimljive spoznaje o utjecaju novih knjižničnih prostora na zajednicu koju opslužuju (tzv. Post-Occupancy Evaluation ili POE analize). Posljednja tematska cjelina u ovom poglavlju problematizira moguće pristupe interpretaciji i predstavljanju knjižničnih zgrada te daje odabrane primjere zanimljivih primjera knjižnične arhitekture iz cijelog svijeta. Nažalost, ni jedna hrvatska knjižnica nije dospjela na ovaj popis. U četvrtom poglavlju naslovljenom Doprinosi izgradnji korpusa stručne i znanstvene literature o knjižničnoj arhitekturi autorice donose pregled najznačajnijih radova na temu knjižnične arhitekture koji su pobudili interes i u zajednici knjižničara i u zajednici arhitekata, a posebnu pozornost pridaju radovima koji su utjecali, ali i još uvijek utječu na generacije knjižničara prilikom pripreme, planiranja i sudjelovanja u daljnjim fazama izgradnje ili preoblikovanja knjižničnih zgrada. Autorice ističu da je odabir literature bio izuzetno težak i subjektivne naravi, te da su se prilikom odabira naslova vodile izvorima koje su rabile u svome nastavnom radu prilikom predavanja kolegija iz tematike knjižnične arhitekture. Nesporno je, međutim, da među izvorima dominiraju oni s engleskog govornog područja (uključujući i priloge skandinavskih autora koji često objavljuju na engleskom jeziku). Posljednje je poglavlje rezervirano za Zaključna razmatranja autorica.

Knjižnična arhitektura: prostor, kultura, identitet publikacija je koja je ispunila izuzetno veliku prazninu u hrvatskoj literaturi iz informacijskih i komunikacijskih znanosti budući da su izuzetno rijetki radovi koji problematiziraju upravo ovu temu. Upravo iz tog razloga ova je publikacija izuzetno važna za hrvatsku knjižničnu zajednicu, ali ne samo za nju. Ona je važna i za zajednicu arhitekata koji sudjeluju na projektima izgradnje knjižničnih zgrada u Hrvatskoj. Zbog svoje važnosti i za jednu i drugu zajednicu mišljenja smo da bi mogla poslužiti i kao most suradnje i spajanja te dvije zajednice koje su do sada u Hrvatskoj vrlo često djelovale izolirano i bez suradnje.

Ciljana publika ove znanstvene knjige su prvenstveno knjižničari, arhitekte i dizajneri u Hrvatskoj, ali također i svi studenti i nastavnici na studijima iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti, te arhitekture i dizajna koje zanima ova tematika. Također, očekujemo da će knjiga biti zanimljiva i kolegama van granica Hrvatske (posebice u onim zemljama gdje nema jezične barijere) budući da i te, nama susjedne, zemlje bilježe veliki nedostatak djela iz područja knjižnične arhitekture.

Ako uzmemo u obzir da se u izgradnju knjižnica, kada do toga stvarno dođe, ulaže uistinu veliki intelektualni i financijski kapital, onda je i u interesu tog društva da se te investicije što bolje iskoriste. Kao što je poznato, knjižnične se zgrade grade s ciljem da korisnicima služe više desetaka godina, gotovo zauvijek, te je stoga njihova kvaliteta izgradnje i korisnička orijentacija od izuzetnog društvenog interesa. Ova publikacija doista omogućuje da se taj cilj sada i ostvari.

Kornelija Petr Balog

Promocija knjige održana je u Zadru i u Osijeku. Zadarska je promocija održana 3. 12. 2020. u suorganizaciji Gradske knjižnice Zadar, Društva knjižničara Zadar, Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru te Naklade Ljevak. Osječka je promocija održana  25. 1. 2021. u suorganizaciji Filozofskog fakulteta Osijek, Gradske i i sveučilišne knjižnica Osijek (GISKO), Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema (DKSBS) te Naklade Ljevak.

Zbog epidemioloških uvjeta obje su se promocije održale online, a privukle su preko 150 sudionika.

Objavljena knjiga Knjižnična arhitektura

Knjiga Knjižnična arhitektura, autorica prof. dr. sc. Tatjane Aparac Jelušić i prof. dr. sc. Sanjice Faletar Tanacković, pruža pregled razvoja knjižnične arhitekture, knjižničnih zgrada kao i njihova suživota u kulturi te bogatu stručnu literaturu koja se bavi navedenom problematikom.

Više o knjizi pročitajte ovdje.


Predstavljanje knjige profesora Zorana Velagića

 

U ponedjeljak, 17. veljače 2014. u 18 sati u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu održat će se predstavljanje knjige Uvod u nakladništvo profesora Zorana Velagića u izdanju Naklade Ljevak i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Predstavljanje će moderirati Kristijan Vujičić, a sudjeluju Mario Barišić, Nives Tomašević, Seid Serdarević i autor Zoran Velagić.

Uz predstavljanje knjige govorit će se i o problemima nakladničkog sektora te potrebi obrazovanja nakladnika i knjižara.

 

Predstavljanje knjige Zorana Velagića Pisac i autoritet: Bit autorstva i sustav autorizacije vjerskih knjiga u 18. stoljeću

7. ožujka 2011. u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu održano je predstavljanje knjige Zorana Velagića Pisac i autoritet:  Bit autorstva i sustav autorizacije vjerskih knjiga u 18. stoljeću. Predstavljanje knjige moderirala je Nives Tomašević, a sudjelovali su Mijo Korade, Aleksandar Stipčević i autor, Zoran Velagić.

15. ožujka autor je predstavio knjigu i u emisiji prvog programa Hrvatskog radia “Između redaka”.

Continue reading “Predstavljanje knjige Zorana Velagića Pisac i autoritet: Bit autorstva i sustav autorizacije vjerskih knjiga u 18. stoljeću”