Kako kritički vrednovati informacije?

Dana 7. 2. 2024. povodom obilježavanja Dana sigurnijeg interneta i 25 godina Odsjeka za informacijske znanosti, Borna Petrović, student 1. godine diplomskog studija Informatologije i Lucija Belošević, studentica 1. godine diplomskog studija Nakladništva održali su pod vodstvom doc. dr. sc. Marije Erl Šafar i dr. sc. Tihane Lubine, više asistentice u II. gimnaziji u Osijeku radionicu Kako kritički vrednovati informacije? za učenike 2. razreda. Učenicima su kroz aktualne primjere s hrvatskih novinskih portala na mreži predstavljeni koncepti informacijske pismenosti i kritičkog vrednovanja informacija kroz domene točnosti, svrhovitosti i relevantnosti uz poseban naglasak na vrednovanje svakodnevnih informacijskih izvora, u prvom redu sadržaja objavljenog na društvenim mrežama. Učenici su aktivno sudjelovali u kratkim raspravama tijekom radionice te pokazali, već i u ovoj dobi, visoku razinu informacijske pismenosti i osviještenosti o prisutnosti štetnih i netočnih informacija na internetu.

Književna senzibilizacija

Tribina Književna senzibilizacija već se nekoliko godina organizira u zagrebačkom Književnom klubu Booksa, a 14. 12. 2023. po prvi puta se održala u Osijeku, u suorganizaciji Filozofskog fakulteta i Društvenog ateljea DKolektiva s ciljem senzibilizacije javnosti o problematici međukulturnog dijaloga i općenito ljudskih prava u kontekstu suvremenih migracija kroz razgovor o suvremenim književnim djelima ukrajinskih autorica i osobnu ispovijest.

U vrlo zanimljivom formatu književne tribine, voditeljica i autorica ovog projekta Ksenija Banović, književna prevoditeljica s bugarskog jezika i knjižničarka, ugostila je Olgu Olinski, sveučilišnu profesoricu iz Ukrajine koje je podijelila svoju osobnu priču o dolasku u Osijek. Pored nje, na tribini su sudjelovali i Natalija Havelka (Centar za mir nenasilje i ljudska prava), Mirna Šostarko (DKolektiv – organizacija za društveni razvoj) i Sanjica Faletar s Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku. 

Tribina je održana povodom nadolazećeg Svjetskog dana migranata koji se obilježava 18. 12., u okviru nastave na temu društveno odgovornog knjižničarstva za studente 1. godine prijediplomskog studija Informatologije na kolegiju Osnove informacijske djelatnosti.

RaSTEAM Šibenik – Lego Spike Prime Robot Challenge

Nakon prijave na Lego Spike Prime Robot Challenge, devet studenata pod mentorstvom prof. Jakopeca te organizatora hackathona Bele Ikotića, pripremali su se za navedeni hackathon. Cilj je bio osmisliti 6 zadataka koje će na stazi izvoditi robot Lego Spike Prime.

Osim zadataka, potrebno je bilo osmisliti i stazu (arenu) na kojoj će robot rješavati različite zadatke s preprekama i ciljevima koji će testirati vještine robota. Cijelu stazu, pod vodstvom mentora, osmislila je studentica Dorotea Dražić. Kako bi moderatori na natjecanju znali kako pomoći i voditi natjecatelje, pobrinula se studentica Klara Krnjić koja je napisala Priručnik za moderatore šibenskog Hackathona u sklopu projekta RaSTEM.

Studenti koji su otputovali u Šibenk bili su: Martina Bošković, Dorotea Dražić, Klara Krnjić, Karla Grgurić, Tina Jakić, Luka Marić, Dorotea Laslo te Ivana Tomić.

Prije početka natjecanja naglašeno je kako svaki tim ima poseban kod koji je potrebno skenirati pomoću pametnog telefona kako bi vidjeli zadatke koje su studenti pripremili. Svih šest zadataka prikazani su u obliku video zapisa što je omogućilo natjecateljima vidjeti svaki detalj izgleda robota i način njegova kretanja.
Studenti mentori promatrali su i konzultirali natjecatelje tijekom zadataka. Natjecatelje je ocjenjivao žiri od četiri člana: Bela Ikotić, Antonija Copić, Tomislav Jakopec i Luka Marić.
Na natjecanju je sudjelovalo ukupno 7 timova. Ni jedna ekipa nije uspjela riješiti sve zadatke potpuno točno. Prvo mjesto na natjecanju osvojila je OŠ Meterize Barini i Ivonini genijalci te su osvojili 1.400 eura. Drugo mjesto pripalo je OŠ Vrpolje Mala torcida te su osvojili 800 eura, dok je nagradu u iznosu od 400 eura za treće mjesto pripalo OŠ Jurja Šižgorića Bekavci original.

Okrugli stol “Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja koje imaju poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD)”

19. okrugli stol u organizaciji Komisije za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe
s posebnim potrebama i Komisije za narodne knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva
održan je 22. rujna 2023. godine u malome predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u
Zagrebu pod nazivom Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja koje imaju poremećaj
pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD). Na skupu se govorilo o teškoćama čitanja osoba s
poremećajem pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD), uslugama koje knjižnice nude za
navedenu skupinu i načinima na kojima im knjižnice mogu pomoći te su predstavljeni
primjeri dobre prakse iz zemlje i inozemstva. Šezdesetak sudionika je dobilo uvid u to koliko
je naše društvo informirano, senzibilizirano i educirano o osobama s navedenom teškoćom.
Usvojili su i znanja koja će moći primijeniti u svom svakodnevnome radu kroz senzibilizaciju
zajednice za potrebe osoba s poremećajem pozornosti te promicanje i zagovaranje njihovih
prava i potreba. Više informacija o samom skupu i program izlaganja dostupno je ovdje:
https://www.nsk.hr/19-okrugli-stol-za-knjiznicne-usluge-za-osobe-s-invaliditetom-i-osobe-s-
posebnim-potrebama/

Suorganizatori su ovogodišnjega Okrugloga stola, uz Hrvatsko knjižničarsko društvo, bili
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Knjižnice grada Zagreba, Edukacijsko-
rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Filozofski fakultet u Osijeku.

S obzirom da je Filozofski fakultet u Osijeku suorganizator, studentice s Odsjeka za
informacijske znanosti Lucija Grgić i Klara Krnjaković pomagale su pri pripremi i
organizaciji skupa (priprema materijala komunikacija sa sudionicima itd.) te su stekle vrijedna
znanja o ovoj korisničkoj skupini u knjižnicama ali i nove korisne vještine i vrijedna
poznanstva.
Tekst napisala: Klara Krnjaković, studentica

Prof. dr. sc. Sanda Erdelez – Fulbright Specialist na Filozofskom fakultetu u Osijeku

Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku na tri je tjedna ugostio prof. dr. sc. Sandu Erdelez, dekanicu Škole za knjižničarstvo i informacijske znanosti iz Bostona, SAD (School of Library and Information Science, Simmons University, Boston, USA). Prof. Sanda Erdelez na Odsjek je došla preko programa američke vlade pod nazivom Fulbright Specialist. Osnovna je svrha tog programa unapređivanje međusobnog razumijevanja, uspostavljanje dugoročne suradnje i stvaranje prilika za institucionalne veze između američkih stručnjaka i stručnjaka iz drugih zemalja. Program Fulbright specialist (FSP) daje mogućnost visoko kvalificiranim američkim akademicima i stručnjacima da podijele svoje stručno znanje provođenjem edukativnih projekata, a koji su u skladu s potrebama institucije domaćina. Neke od aktivnosti koje taj program financira jesu: predavanja, seminari ili radionice; savjeti o kadrovskoj politici; razvoj novih nastavnih programa; predavanja na prijediplomskoj ili diplomskoj razini; provođenje različitih oblika vrednovanja za instituciju domaćina. Više o samom programu može se pročitati na:  https://hr.usembassy.gov/fulbright-specialist-program-2024/.

Prof. dr. sc. Sanda Erdelez u Osijek je došla na poziv Odsjeka za informacijske znanosti koji planira reviziju svojih studijskih programa na diplomskoj razini te su željeli iskoristiti njezino bogato iskustvo visokoškolske profesorice iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti, a trenutačno i dekanice jedne od uglednih visokoškolskih ustanova u Americi iz tog područja. Važno je naglasiti i da profesorica Erdelez trenutačno predsjedava organizacijom iSchools, međunarodnim konzorcijem od preko 125 visokoobrazovnih institucija diljem svijeta posvećenom promicanju istraživanja o informacijama i informacijskoj tehnologiji (čiji je član i Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku). Prof. dr. sc. Sanda Erdelez međunarodno je priznata zbog svog rada u području knjižničarstva i informacijskih znanosti, s posebnim fokusom na razumijevanje ljudskog ponašanja u odnosu na informacije (human-information behavior ili HIB). Njezina pionirska istraživanja stvorila su okvir za slučajan pronalazak informacija (serendipity) u ljudskom ponašanju u odnosu na informacije (HIB) i uvela koncept ‘susreta s informacijama’ (information encountering ili IE), koji je postao ključan za razumijevanje bogatstva i raznolikosti HIB-a. Istraživanjem slučajnih susreta s informacijama u različitim kontekstima, kao što su web, informacije o zdravlju i čitanje i izvješćivanje o vijestima, profesorica Erdelez promijenila je način na koji nove generacije istraživača konceptualiziraju ponašanje s informacijama.

Tijekom svog trotjednog boravka na Odsjeku za informacijske znanosti (9. – 26. 10. 2023.) prof. dr. sc. Erdelez održala je dvije radionice (18. i 25. 10. 2023.) za djelatnike Odsjeka za informacijske znanosti na kojima se raspravljalo o pristupima i trendovima u visokoškolskom obrazovanju u području informacijskih i komunikacijskih znanosti u SAD-u i Hrvatskoj. Na radionicama se posebno raspravljalo o povećanju prepoznatljivosti profesije u hrvatskoj javnosti te o osuvremenjivanju programa novim temama i sadržajima. Osim radionica s članovima Odsjeka za informacijske znanosti prof. dr. sc. Sanda Erdelez održala je i nekoliko javnih predavanja. Dva su predavanja održana za članove Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (11. i 18. 10. 2023.). Prvo je predavanje tematiziralo organizaciju i izvedbu različitih vrsta doktorskih studija u SAD-u, dok je drugo predavanje bilo usmjereno prema razlikama napredovanja sveučilišnih nastavnika u SAD-u i Hrvatskoj. Predavanja su popraćena zanimljivom raspravom sudionika.

Za vrijeme boravka prof. dr. sc. Sande Erdelez u Osijeku uspostavljena je suradnja i s knjižničarima Slavonije i Baranje. Tako je u suradnji Američkog kutka pri Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici u Osijeku, Društva Slavonije, Baranje i Srijema te Odsjeka za informacijske znanosti profesorica Erdelez 19. 10. 2023. održala javno predavanje za knjižničare i studente informacijskih znanosti na temu Knjižnice i AI. Knjižnična je zajednica pokazala veliko zanimanje za tu temu te je profesorica predavanje ponovila putem Zooma za knjižničare Gradske knjižnice Požega.

Sva su (fizička) predavanja profesorice Erdelez održana na instituciji domaćinu, Filozofskom fakultetu u Osijeku.  Boravak profesorice Erdelez na Filozofskom fakultetu u Osijeku i njezini dragocjeni savjeti Odsjeku za informacijske znanosti bit će od velike pomoći prilikom naredne revizije diplomskog studija, a javile su se i ideje za pojačanu promociju studija među poslodavcima te novo apliciranje na Fulbright Specialist program. Osim ovog direktnog ishoda boravka prof. Erdelez u Osijeku, njezina je ekspertiza višestruko primijenjena kroz susrete i predavanja za knjižničare i studente informacijskih znanosti te smatramo da se treba nastaviti njegovati suradnja između hrvatskih i američkih institucija i stručnjaka. 

Na poveznici nalazi se prezentacija prof. Erdelez Knjižnice i AI.

Tekst napisala: prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog

86. godišnja konferencija Svjetskog udruženja informacijskih stručnjaka (ASIS&T) – London, 27.10.-31.10.2023.

Prof. dr. sc. Sanjica Faletar sudjelovala je na 86. godišnjoj konferenciji Svjetskog udruženja informacijskih stručnjaka (ASIS&T) koja se održala u Londonu od 27. do 31. 10. 2023. Na skupu, na kojem se okupilo preko 500 sudionika iz više od 30 zemalja iz čitavog svijeta, izložila je dva rada: rad pod naslovom “How Information Science Research Can Contribute to Development of Dementia-Friendly Communities” u suautorstvu s prof. dr. sc. Kornelijom Petr Balog te rad “Older Adults’ Attitudes Toward Digital Technology and Perceptions of Its Usefulness: Example of the City of Osijek, Croatia” u suautorstvu s Kornelijom Petr Balog i Tomislavom Jakopecom.

Panel-rasprava “Izazovi obrazovanja u području Informacijskih znanosti: jučer, danas, sutra”

Na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku u srijedu, 20. rujna 2023. godine, održana je panel-rasprava “Izazovi obrazovanja u području Informacijskih znanosti: jučer, danas, sutra”. Panel je organiziran povodom obilježavanja 25. godišnjice pokretanja studija Informatologije na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Na panelu se raspravljalo o izazovima u obrazovanju informacijskih stručnjaka, s posebnim naglaskom na očekivani razvoj područja, ključna (stručna) znanja i generičke kompetencije te trenutna očekivanja poslodavaca s osvrtom na buduće trendove. Panel je okupio 50-ak stručnjaka iz AKM ustanova (arhivi, knjižnice i muzeji), drugih sastavnica UNIOS-a, drugih sveučilišta i nakladničkih kuća, a sudjelovali su i predstavnici IT tvrtki.

Panelisti koji su sudjelovali u raspravi:

  1. prof. dr. sc. Ivanka Stričević, glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
  2. Emica Calogjera Rogić, glavna urednica, Naklada Ljevak d.o.o.
  3. Dražen Radanović, voditelj ureda, Infobip Osijek
  4. Cvijetin Vidaković, voditelj tima za testiranje programskih rješenja, Endava (UK), Alumni
  5. prof. dr. sc. Sanjica Faletar, pročelnica Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku

Voditelj panela bio je doc. dr. sc. Tomislav Jakopec

Radionica u Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara

Prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog i prof. dr. sc. Sanjica Faletar održale su 15. 9. 2023. stručnu radionicu “Izgradnja demenciji prijateljskih narodnih knjižnica” za knjižničare uposlene u knjižnicama s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije. Radionica je održana u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, u okviru programa Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara. 

prof. dr. sc. Sanjica Faletar

Svjetski dan Alzheimerove bolesti (21. 9. 2023.)

Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku obilježio je 21. rujna 2023. Svjetski dan Alzheimerove bolesti. U suradnji s udrugom Aktivni umirovljenici Osijek prof. dr. sc. Sanjica Faletar održala je predavanje čiji je cilj bio senzibilizirati članove udruge o Alzheimerovoj bolesti i demenciji općenito, a magistar kineziologije Tin Veljača održao je radionicu BrainGym u okviru koje su sudionici naučili niz vježbi koje maksimalno koriste obje polutke mozga.

prof. dr. sc. Sanjica Faletar