Posjet Muzeju osobnih priča

U okviru kolegija “Uvod u muzeologiju” dana 22. 5. 2023. studenti prve godine preddiplomskog studija Informatologije posjetili su izložbe “Priče Roma” i “Priče Židova” u Muzeju osobnih priča. Cilj je ovog muzeja, koji čuva životne priče manjina u gradu Osijeku, boriti se protiv stereotipa i predrasuda prema drugima i drugačijima u našem okruženju te potaknuti razumijevanje i empatiju šire društvene zajednice prema manjinskim skupinama. Studenti su se upoznali s inovativnim pristupom (osobnim narativom) koji se u ovom muzeju na inovativan način koristi za prikaz manjinskih skupina i razvijanje empatije.

prof. dr. sc. Sanjica Faletar

Posjet Arheološkom muzeju

Dana 8. 5. 2023. studenti 1. godine preddiplomskog studija Informatologije, u okviru nastave iz kolegija “Uvod u muzeologiju”, posjetili su Arheološki muzej Osijek. Viša kustosica dr. sc. Dragana Rajković i mag. archael. Antonio Lovrinčević proveli su studente kroz muzejski postav te održali predavanje o arheološkim istraživanjima, muzejskoj dokumentaciji i znanstvenoj obradi muzejske građe. Studenti su se upoznali i s muzejskim računalnim programima (M++, S++) koji se koriste za obradu muzejske građe i dokumentacije. 

prof. dr. sc. Sanjica Faletar

Terenska nastava u Zagrebu

Dana 20. i 21. 4. 2023. studentice 1. godine diplomskog studija Informatologije posjetile su četiri informacijske ustanove u Zagrebu, u okviru terenske nastave iz kolegija Upravljanje zbirkama u informacijskim ustanovama i Razvoj korisničkog iskustva aplikacije. 

Prvog dana terenske nastave studentice su posjetile Gradsku knjižnicu u sastavu Knjižnica grada Zagreba (KGZ) i knjižnicu Filozofskog fakulteta. Nakon upoznavanja s najvećom mrežom narodnih knjižnica u Hrvatskoj (mreža Knjižnica grada Zagreba) studentice su uz stručno vodstvo posjetile sve odjele Gradske knjižnice (informativno-posudbeni odjel, odjel obrade i nabave, dječji odjel, glazbeni odjel te Središnju knjižnicu Rusina i Ukrajinaca Republike Hrvatske) te se upoznale s njihovim djelovanjem i planovima za buduću zgradu knjižnice. Viša knjižničarka Jasmina Kenda održala je potom predavanje na temu koordinirane nabave građe u KGZ-u (jedinstven model u cijeloj zemlji) te upravljanju e-knjigama u narodnim knjižnicama. Studentice su potom posjetile knjižnicu Filozofskog fakulteta, jednu od rijetkih namjenski izgrađenih visokoškolskih knjižničnih zgrada u zemlji. Nakon obilaska knjižnične zgrade u pratnji više knjižničarke Jasmine Sočo, voditeljice Zbirke zapadne slavistike, i upoznavanja inovativnih knjižničnih usluga, studentice su posjetile Ured za studente s invaliditetom gdje su se upoznale s uslugom prilagođavanja ispitne literature. Na koncu su se studentice susrele s Irenom Kranjec, voditeljicom Zbirke za informacijske znanosti, koja ih je upoznala s izazovima izgradnje zbirke građe iz tog područja.

Drugog dana terenske nastave studentice su posjetile Hrvatsku knjižnicu za slijepe koja već preko pedeset godina proizvodi naslove u pristupačnim formatima (zvučne knjige, knjige na brajici i u strojno čitljivim oblicima) i pruža usluge osobama s teškoćama pri čitanju standardnog tiska. Ta knjižnica posebna je po tome što omogućava pristup knjižničnoj građi i informacijama korisnicima s teškoćama pri čitanju standardnog tiska prema njihovim potrebama i zahtjevima. A budući da sama proizvodi svoj fond, u njezinu se sastavu nalaze studiji za snimanje zvučnih knjiga i brajična tiskara koje su studentice također posjetile. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) studentice su obišle sve knjižnične odjele pri čemu su se detaljnije upoznale sa Zbirkom službenih publikacija i Zbirkom inozemne Croatice. Studentice su potom poslušale izlaganje u kojem je predstavljen rad Centra za razvoj hrvatske digitalne knjižnice. Na samom kraju studentice su posjetile Digitalni laboratorij NSK, koji je otvoren u siječnju 2020. godine, a čiji je cilj poticati kulturu inovacija te korisnicima i knjižničarima osigurati siguran prostor za upoznavanje s novim tehnologijama. On ujedno služi i kao podrška i referentna točka za sve vrste knjižnica u Hrvatskoj pri uvođenju digitalno orijentiranih usluga i razvojnih projekata u tom području. U tom se specijaliziranom prostoru, koji je zamišljen kao makerspace, fizički i virtualni prostor za kreativno korištenje, učenje i eksperimentiranje s novim digitalnim tehnologijama, nude obrazovni i razvojni programi te usluge poput 3D ispisa, snimanja podcasta i slično. Prvi je veći projekt Digitalnog laboratorija NSK Smart Library, mobilna aplikacija, odnosno virtualni vodič kroz prostor i usluge NSK. U nastanku ove aplikacije sudjelovala je i bivša FFOS-ova studentica Dragana Koljenik, koordinatorica laboratorija.

prof. dr. sc. Sanjica Faletar

Posjet knjižnici Muzeja Slavonije

Studenti 1. godine informatologije posjetili su dana 20. 1. 2023., u okviru nastave iz kolegija Osnove informacijske djelatnosti, knjižnicu Muzeja Slavonije. Voditeljica odjela knjižnice, dr. sc. Marina Vinaj, predstavila je studentima knjižnični fond i aktivnosti, te zanimljivu priču o nastanku i razvoju knjižnice. Studenti su imali prilike saznati s kojim se izazovima nosi ova specijalna knjižnica u kojoj se knjiga promatra kao muzealno zanimljiv predmet.

prof. dr. sc. Sanjica Faletar

Terenska nastava u Požegi

Studenti 1. godine preddipl. studija informatologije, u okviru terenske nastave na kolegiju Osnove informacijske djelatnosti, posjetili su Gradsku knjižnicu Požega i Požešku kuću. Budući da se Gradska knjižnica Požega odnedavno nalazi u novoadaptiranoj i dijelom novoizgrađenoj zgradi, studenti su se iz prve ruke upoznali s izazovima planiranja novog knjižničnog prostora te ulogom koju fizički prostor ima u poslovanju narodne knjižnice. Studente je u obilasku knjižnice vodila ravnateljica knjižnice, Aleksandra Šutalo, koja je održala i uvodno predavanje. 

Nakon posjete knjižnici, studenti su posjetili novotvoreni interpretacijski centar Požeška kuća u kojem ih je voditelj Matej Peharda upoznao s bogatom poviješću grada Požege, a Maja Žebčević Matić, voditeljica projekta “Muzej u loncu”, predstavila ovaj iznimno zanimljiv projekt čiji je osnovni cilj istražiti, dokumentirati i ponovo oživjeti vještine izrade zaboravljenih jela Požege i Požeštine. Na koncu, studenti su, u pratnji kustosice Gradskog muzeja Požega Ivane Domanović, obišli grad, uz pomoć mobilne aplikacije “Blago Požege” koja omogućuje upoznavanje grada kroz nekoliko ruta (znameniti Požežani, požeška arhitektura itd.).

prof. dr. sc. Sanjica Faletar

Terenska nastava u Puli i Rijeci

Studenti polaznici kolegija Informacijska i digitalna pismenost u nastavi (I. g. diplomskog studija informatologije, informacijskih tehnologija, nakladništva, engleskog, njemačkog i mađarskog jezika i književnosti te III. g. preddiplomskog studija informatologije) od 30. studenog do 2. prosinca 2022. godine bili su na terenskoj nastavi u organizaciji izv. prof. dr. sc. Ivane Martinović u suradnji s dr. sc. Dejanom Golenko s Pravnog fakulteta u Rijeci te doc. dr. sc. Martinom Mavrinac s Medicinskog fakulteta u Rijeci. Prvi dan terenske nastave bio je posvećen sajmu Sa(n)jam knjige u Istri koji se 20 godina održava u Puli i promocijama dviju knjiga: Granica bugarske autorice Kapke Kassabove i Potopljeni grad talijanske spisateljice Marte Barone. Sljedeći dan posjetili smo Muzej grada Rijeke – Palaču Šećerane i Dječju kuću te na Medicinskom fakultetu u Rijeci sudjelovali u programu informacijske pismenosti u medicini. Treći dan terenske nastave u Knjižnici Pravnog fakulteta u Rijeci sudjelovali smo u programu informacijskog i digitalnog opismenjavanja te zajedno sa studentima prve godine prava sudjelovali na kolegiju Pravno pisanje.

izv. prof. dr. sc. Ivana Martinović

Terenska nastava u Vukovaru i Iloku

U subotu 14. 5. 2022. studenti 1. i 2. godine preddipl. studija Informatologije (uključujući Erasmus studenticu iz Francuske), u okviru terenske nastave iz kolegija „Uvod u muzeologiju“ posjetili su Muzej vučedolske kulture u Vukovaru te Muzej grada Iloka i samostansku knjižnicu i crkvu sv. Ivana Kapistrana u Iloku.

Muzej vučedolske kulture posvećen je prapovijesnoj, vučedolskoj kulturi iz 3. tsč. pr. n. e. i dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih nagrada (muzeoloških i arhitektonskih). 

Muzej grada Iloka zavičajni je muzej koji ove godine slavi 70. godina postojanja, a smješten je u obnovljenom Dvorcu Odescalchi, u povijesnoj jezgri grada.

Knjižnica franjevačkog samostana u Iloku skrbi o vrijednom spomeničkom knjižnom blagu uključujući i tri inkunabule.

prof. dr. sc. Sanjica Faletar

Posjet IT tvrtki DICE

U sklopu kolegija Programiranje 2 studenti 1. godine diplomskog studija informacijske tehnologije posjetili su IT tvrtku Digital Innovation Center (DICE) u Osijeku kako bi se upoznali s njezinom djelatnošću.

Posjet Muzeju likovnih umjetnosti

U okviru nastave iz kolegija “Uvod u muzeologiju”, studenti 1. godine preddiplomskog studija Informatologije posjetili su dana 9. 5. 2022. Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku. Ovaj muzej čuva, istražuje i izlaže umjetničku baštinu (slike, crteže, grafike, skulpture) od baroka do suvremenog stvaralaštva pri čemu je njegova zbirka slika jedinstvena u Hrvatskoj po broju i vrijednosti umjetnina koje su bile u vlasništvu slavonskih velikaških obitelji iz 18. i 19. stoljeća. Pored obilaska gostujuće izložbe “photo graz selection IV” uz vodstvo kustosice Valentine Radoš, studenti su od kustosa Ivana Rotha saznali kako izgleda radni dan kustosa u umjetničkom muzeju te pogledali izložbu “Mrtva priroda iz fundusa Muzeja likovnih umjetnosti”. 

prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković

Posjet knjižnici Muzeja Slavonije

Studenti 1. godine preddiplomskog studija Informatologije, u okviru nastave iz kolegija “Uvod u muzeologiju”, posjetili su dana 2. 5. 2022. Odjel knjižnice Muzeja Slavonije. Ova je najveća muzejska knjižnica u zemlji koja osim stručne muzeološke literature od 1877. godine nabavlja staru raritetnu te vrijednu zavičajnu građu. Voditeljica knjižnice, dr. sc. Marina Vinaj, provela je studente kroz knjižnično spremište s bogatom baštinskom građom te je održala predavanje o nastanku i važnosti ove zbirke za proučavanje osječke kulturne povijesti te njezinoj muzeološkoj koncepciji prema kojoj se knjiga promatra kao muzejski predmet koji pripovijeda svoju priču kroz uveze, ilustracije, ex librise itd.

prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković