Gostujuće predavanje – Sabina Rako

Kolegica iz Sveučilišnog računskog centra – SRCE Sabina Rako održala je gostujuće predavanje studentima 1. godine diplomskog studija Informatologije na Odsjeku za informacijske znanosti na kolegiju Predmetno označivanje i pretraživanje. Predavanje se održalo u vrijeme nastave, u petak, 15. 12. 2023. u 11,30 u učionici 16.

U predavanju ,,Obrada teksta u programskom jeziku R” studentima se predstavio programski jezik R i popratna radna okruženja (R i R Studio Desktop) te njihove mogućnosti u kontekstu strojne obrade teksta. Studenti su se na praktičnim primjerima upoznali s postupkom obrade teksta u R-u, od učitavanja potrebnih paketa, pripreme teksta, pročišćavanja teksta, izrade obrnute datoteke/indeksa te izrade matrice pojavljivanja s dodavanjem težine i bez dodavanja, kao i popratnih jednostavnih vizualizacija. Dan je i primjer obrade teksta na engleskom i hrvatskom jeziku s ciljem poticanja rasprave o sličnostima i različitostima. Dodatno, dan je i pregled mogućnosti stjecanja vještina vezanih za uporabu R-a za studente, kao i nekoliko primjera nacionalnih arhiva korisnih za buduće stručnjake u području informacijskih znanosti.

Posjet učenika srednje škole Žepče, BIH (smjer web dizajn)

U petak, 17. 11. 2023., posjetili su nas učenici srednje škole “Žepče” smjer web dizajner, po hrvatskom nastavnom planu i programu. Ukupno 42 učenika, naša alumni Ivana (djevojački Jakić) Zovko i još dvije profesorice uz posjet FFOS, odvele su učenike i u dvije IT tvrtke (“DICE” i “ENDAVA”). Na FFOS su sudjelovali na predavanju u sklopu kolegija Oblikovanje mrežnih stranica. Učenici su imali priliku vidjeti kako je studirati na FFOS-u te iz prve ruke doživjeti kako je to raditi u IT tvrtki. Domaćini u IT tvrtkama su uz predstavljanje svojih tvrtki učenicima, iste proveli kroz nekoliko radnih mjesta kako bi učenici doživjeli što to znači raditi u IT-u.
Učenici su domaćinu, Tomislavu Jakopecu, donijeli prigodan poklon.


Prof. dr. sc. Sanda Erdelez – Fulbright Specialist na Filozofskom fakultetu u Osijeku

Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku na tri je tjedna ugostio prof. dr. sc. Sandu Erdelez, dekanicu Škole za knjižničarstvo i informacijske znanosti iz Bostona, SAD (School of Library and Information Science, Simmons University, Boston, USA). Prof. Sanda Erdelez na Odsjek je došla preko programa američke vlade pod nazivom Fulbright Specialist. Osnovna je svrha tog programa unapređivanje međusobnog razumijevanja, uspostavljanje dugoročne suradnje i stvaranje prilika za institucionalne veze između američkih stručnjaka i stručnjaka iz drugih zemalja. Program Fulbright specialist (FSP) daje mogućnost visoko kvalificiranim američkim akademicima i stručnjacima da podijele svoje stručno znanje provođenjem edukativnih projekata, a koji su u skladu s potrebama institucije domaćina. Neke od aktivnosti koje taj program financira jesu: predavanja, seminari ili radionice; savjeti o kadrovskoj politici; razvoj novih nastavnih programa; predavanja na prijediplomskoj ili diplomskoj razini; provođenje različitih oblika vrednovanja za instituciju domaćina. Više o samom programu može se pročitati na:  https://hr.usembassy.gov/fulbright-specialist-program-2024/.

Prof. dr. sc. Sanda Erdelez u Osijek je došla na poziv Odsjeka za informacijske znanosti koji planira reviziju svojih studijskih programa na diplomskoj razini te su željeli iskoristiti njezino bogato iskustvo visokoškolske profesorice iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti, a trenutačno i dekanice jedne od uglednih visokoškolskih ustanova u Americi iz tog područja. Važno je naglasiti i da profesorica Erdelez trenutačno predsjedava organizacijom iSchools, međunarodnim konzorcijem od preko 125 visokoobrazovnih institucija diljem svijeta posvećenom promicanju istraživanja o informacijama i informacijskoj tehnologiji (čiji je član i Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku). Prof. dr. sc. Sanda Erdelez međunarodno je priznata zbog svog rada u području knjižničarstva i informacijskih znanosti, s posebnim fokusom na razumijevanje ljudskog ponašanja u odnosu na informacije (human-information behavior ili HIB). Njezina pionirska istraživanja stvorila su okvir za slučajan pronalazak informacija (serendipity) u ljudskom ponašanju u odnosu na informacije (HIB) i uvela koncept ‘susreta s informacijama’ (information encountering ili IE), koji je postao ključan za razumijevanje bogatstva i raznolikosti HIB-a. Istraživanjem slučajnih susreta s informacijama u različitim kontekstima, kao što su web, informacije o zdravlju i čitanje i izvješćivanje o vijestima, profesorica Erdelez promijenila je način na koji nove generacije istraživača konceptualiziraju ponašanje s informacijama.

Tijekom svog trotjednog boravka na Odsjeku za informacijske znanosti (9. – 26. 10. 2023.) prof. dr. sc. Erdelez održala je dvije radionice (18. i 25. 10. 2023.) za djelatnike Odsjeka za informacijske znanosti na kojima se raspravljalo o pristupima i trendovima u visokoškolskom obrazovanju u području informacijskih i komunikacijskih znanosti u SAD-u i Hrvatskoj. Na radionicama se posebno raspravljalo o povećanju prepoznatljivosti profesije u hrvatskoj javnosti te o osuvremenjivanju programa novim temama i sadržajima. Osim radionica s članovima Odsjeka za informacijske znanosti prof. dr. sc. Sanda Erdelez održala je i nekoliko javnih predavanja. Dva su predavanja održana za članove Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (11. i 18. 10. 2023.). Prvo je predavanje tematiziralo organizaciju i izvedbu različitih vrsta doktorskih studija u SAD-u, dok je drugo predavanje bilo usmjereno prema razlikama napredovanja sveučilišnih nastavnika u SAD-u i Hrvatskoj. Predavanja su popraćena zanimljivom raspravom sudionika.

Za vrijeme boravka prof. dr. sc. Sande Erdelez u Osijeku uspostavljena je suradnja i s knjižničarima Slavonije i Baranje. Tako je u suradnji Američkog kutka pri Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici u Osijeku, Društva Slavonije, Baranje i Srijema te Odsjeka za informacijske znanosti profesorica Erdelez 19. 10. 2023. održala javno predavanje za knjižničare i studente informacijskih znanosti na temu Knjižnice i AI. Knjižnična je zajednica pokazala veliko zanimanje za tu temu te je profesorica predavanje ponovila putem Zooma za knjižničare Gradske knjižnice Požega.

Sva su (fizička) predavanja profesorice Erdelez održana na instituciji domaćinu, Filozofskom fakultetu u Osijeku.  Boravak profesorice Erdelez na Filozofskom fakultetu u Osijeku i njezini dragocjeni savjeti Odsjeku za informacijske znanosti bit će od velike pomoći prilikom naredne revizije diplomskog studija, a javile su se i ideje za pojačanu promociju studija među poslodavcima te novo apliciranje na Fulbright Specialist program. Osim ovog direktnog ishoda boravka prof. Erdelez u Osijeku, njezina je ekspertiza višestruko primijenjena kroz susrete i predavanja za knjižničare i studente informacijskih znanosti te smatramo da se treba nastaviti njegovati suradnja između hrvatskih i američkih institucija i stručnjaka. 

Na poveznici nalazi se prezentacija prof. Erdelez Knjižnice i AI.

Tekst napisala: prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog

Gostujuće predavanje Aleksandre Šutalo na kolegiju Vrednovanje informacijskih usluga

Aleksandra Šutalo, voditeljica Gradske knjižnice Požega, održala je 15. svibnja 2023. predavanje pod naslovom Izazovi promjene organizacijske kulture u Gradskoj knjižnici Požega. Predavanje je održano za studente prve godine dvopredmetnog diplomskog studija Informatologije u okviru kolegija Vrednovanje informacijskih usluga (nositeljica prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog). Kako je predavanje bilo otvoreno za javnost, pridružila mu se i nekolicina studenata druge godine preddiplomskog studija Informatologije.

Nakon dugogodišnjih nastojanja i investiranja u obnovu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i osnivača Grada Požege 15. ožujka 2021. Gradska knjižnica Požega otvorila je vrata nove, namjenski preuređene i dograđene knjižnice. Ovaj specifični arhitektonski projekt, koji spaja zgradu koja je zaštićeno kulturno dobro s modernim, novim dograđenim dijelom, iziskivao je suradnju s konzervatorskim odjelom Ministarstva kulture i medija u Požegi.  

Otvaranjem nove knjižnice stanovnici Požege nisu dobili samo novu zgradu nego i posve novu i drugačije koncipiranu narodnu knjižnicu u kojoj su bili reorganizirani odjeli, djelatnici su imali nova zaduženja, fond je bio revitaliziran, knjižnične usluge modernizirane, broj i kvaliteta knjižničnih programa drastično je porastao – a sve je to bio rezultat nastojanja voditeljice da temeljito promijeni organizacijsku kulturu i time u potpunosti transformira knjižnicu. Dakako da promjena nije bila ni jednostavna ni brza, a o problemima i izazovima na koje je pri tome nailazila i kako je te probleme i poteškoće rješavala kolegica Šutalo ispričala je studentima informacijskih znanosti.

prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog

Gostujuće predavanje – A. Matanović

U sklopu kolegija Elektroničko nakladništvo i knjižarstvo na studiju informacijskih tehnologija 19.1.2023. godine naš bivši student Antun Matanović, djelatnik tvrtke AAP Lehrerwelt GmbH, održao je predavanje “Što radi IT osoba u Lehrerwelt?” i prenio svoja iskustva rada u nakladničkom sektoru.

Gostujuće predavanje – T. Buljubašić

Na diplomskom studiju Informacijskih tehnologija 11. siječnja 2023. godine gostovao je Tomislav Buljubašić iz tvrtke ENEA te je studentima održao predavanje o poslovnim procesima i informacijskim tehnologijama u tvrtki ENEA. Pritom je također predstavio tvrtku te mogućnosti prakse i poslova za studente.

Gostujuće predavanje – I. Svalina

Naša bivša studentica Ivana Svalina, koja je zaposlena kao UX/UI dizajnerica u tvrtki COBE, održala je 8. prosinca 2022. godine gostujuće predavanje na kolegiju Dizajn korisničkih sučelja te je studentima 2. godine diplomskog studija informacijske tehnologije predstavila dizajn principe korisničkog sučelja.

Gostujuće predavanje – A. Mihaljević

Na kolegiju Oblikovanje mrežnih stranica u sklopu preddiplomskog studija Informatologije bivša studentica Andrea Mihaljević, koja je zaposlena u tvrtki Barrage, održala je 30. studenoga 2022. godine predavanje na temu “Web development in practice” i upoznala studente s praktičnim implikacijama teorije u realnom poslovnom okruženju.

Gostujuće predavanje muzejske pedagoginje Jesenke Ricl

Muzejska pedagoginja i voditeljica Odjela edukacije i promidžbe Muzeja Slavonije Jesenka Ricl održala je 15. 11. 2022. godine gostujuće predavanje studentima 1. godine Dvopredmetnog diplomskog studija Informatologije u okviru nastave iz kolegija ,,Projektni menadžment“. Na predavanju pod naslovom ,,Projekti u Muzeju Slavonije – primjeri dobre prakse“ upoznala je studente s poslovanjem Muzeja i njegovim projektima. Poseban je naglasak stavljen na vođenje i upravljanje projektima na kojima je Muzej partner, a koje financira Europska unija. Studenti su na predavanju imali priliku upoznati se s dokumentacijom potrebnom za prijavu takvih međunarodnih projekata, kao i s mogućnostima pronalaženja partnera za projekte.

prof. dr. sc. Gordana Dukić

Gostujuće predavanje djelatnica tvrtke Lemax

Na kolegiju Informacijsko komunikacijska infrastruktura u sklopu dvopredmetnog diplomskog studija Informacijske tehnologije 4. 11. 2022. godine gostovale su djelatnice osječkog ureda tvrtke Lemax. Naše bivše studentice, a sada djelatnice QA odjela tvrtke Lemax, Lana Horvatić i Tea Bizik te njihova voditeljica Žana Plejić predstavile su studentima tvrtku, procese prema kojima tvrtka radi te u detalje opisale uloge odjela za osiguranje kvalitete. 

doc. dr. sc. Tomislav Jakopec