Obrana doktorskog rada Milijane Mičunović

26. lipnja 2012. Milijana Mičunović obranila je doktorski rad Razvoj i primjena konceptualne metafore u jeziku suvremene znanosti: konceptualizacija prostora, vremena i stanja pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Branimira Belaja i sumentorstvom izv. prof. dr. sc. Zorana Velagića.

Sažetak

Razumijevanje svijeta, pojava u njemu i vlastite uloge čovjek stječe integrirajući osjetilno i tjelesno iskustvo, kulturu, prošle, sadašnje i buduće događaje. On znanje o svijetu ne gradi samo na osnovi objektivnog doživljaja stvarnosti, već i u odnosu koji uspostavlja sa svojom okolinom i s drugim ljudima. Ukoliko se suoči s novim pojavama čije značenje još nije spoznao on mora pronaći način kako to značenje odrediti i artikulirati. Velik dio rješenja nalazi se u sposobnosti (jednosmjernog ili dvosmjernog) povezivanja domena dvaju promatranih fenomena (jednog čovjek mora moći iskustveno prepoznati) i iskustveno uvjetovanom preslikavanju među istima. Dio rješenja su i znanstveni modeli – misaoni mehanizmi koji omogućuju učinkovito sagledavanje problema, uočavanje struktura i međuodnosa te vrlo lako mijenjanje i nadograđivanje u odnosu na moguće promjene.

Konceptualizacija nije tek jezična pojava, već mentalni mehanizam koji podupire ljudsku spoznaju – promatranje, percepciju, konceptualiziranje i kategoriziranje. Konceptualizacija je kognitivna sposobnost koju ljudski um priziva u stvarnom vremenu ne bi li kulturno određenim središnjim znanjima pokušao shvatiti, objasniti i predočiti apstraktne znanstvene fenomene. Ako je fenomen ‘bliži’ čovjeku i sličniji njegovoj okolini i svijetu, tada um ne traži neku veliku teoriju ili mehanizam koji će posredovati u interpretaciji značenja. Ali ako čovjek opaža nešto što prelazi granice njegovih kognitivnih sposobnosti, nešto što ne može osjetilno ili tjelesno iskusiti, onda su mu potrebni različiti mehanizmi (znanstvena teorija, figurativna sredstva, znanstveni model i dr.) koji će promatrani fenomen/entitet prevesti na njemu razumljiv jezik.

Odgovorite

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *