Svečana promocija doktora znanosti

U ponedjeljak, 28. rujna 2015. u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru održana je svečana promocija doktora znanosti i dodjela počasnog doktorata znanosti.

Akademski stupanj doktora društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti stekli su Kristina Feldvari, Tomislav Jakoper, Darko Lacović i Josipa Selthofer.

Čestitamo našim doktorandima i želimo im puno profesionalnog i osobnog uspjeha.

Obrana doktorskog rada

Dana 6. srpnja 2015. godine Darko Lacović obranio je doktorski rad na temu Informacijske potrebe i ponašanja katoličkih svećenika pri traženju i korištenju informacija za pastoralni rad pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Sanjice Faletar Tanacković i doc. dr. sc. Ive Džinića. Obrana se održala na Sveučilištu u Zadru pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ivanka Stričević, doc. dr. sc. Ivo Džinić i doc. dr. sc. Franjo Pehar.

Čestitamo kolegi Lacoviću i želimo mu puno uspjeha u daljnjem radu.

Obrane doktorskih radova

U petak 5. prosinca 2014. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru, s početkom u 12.30 sati, Kristina Feldvari, dipl. bibl., javno je obranila doktorski rad pod naslovom Okvir za izradu i dizajn tezaurusa za označivanje pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić, prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog i prof. dr. sc. Willer.

U ponedjeljak 15. prosinca 2014. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru, s početkom u 12.30 sati, Tomislav Jakopec, dipl. inf., javno je obranio doktorski rad pod naslovom Organizacija i upravljanje agregatorima elektroničkih knjiga u akademskom okruženju pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Nives Tomašević, izv. prof. dr. sc. Zoran Velagić i doc. dr. sc. Franjo Pehar.

Obrana doktorskog rada

U ponedjeljak, 13. listopada, Josipa Selthofer obranila je doktorski rad pod naslovom Kulturološka obilježja vizualnog identiteta hrvatskog akademskog mrežnog prostora pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marija Barišića i doc. dr. sc. Franje Pehara.

Obrana se održala u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Nives Tomašević, izv. prof. dr. sc. Mario Barišić i prof. dr. sc. Srećko Jelušić.

Nagrađena dr. sc. Snježana Stanarević Katavić

Nagrada Highly Commended Award of the 2013 Emerald/EFMD Outstanding Doctoral Research za 2013. godinu dodijeljena dr. sc. Snježani Stanarević Katavić, asistentici na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Emerald Group Publishing Limited i European Foundation for Management Development (EFMD) već dugi niz godina dodjeljuju nagrade za najbolja doktorska istraživanja iz različitih znanstvenih područja. Od ukupno četiri nagrade koje je 2013. godine dodijelio i sponzorirao urednički tim časopisa Journal of Documentation iz područja knjižničnih i informacijskih znanosti, jedna je pripala Snježani Stanarević Katavić, asistentici na Odsjeku za informacijske znanosti pri Filozofskom fakultetu u Osijeku. Dodijeljena joj je nagrada “Highly Commended Award of the 2013 Emerald/EFMD Outstanding Doctoral Research“ za istraživanje provedeno u sklopu doktorske disertacije pod nazivom „Informacijske potrebe i obrasci informacijskog ponašanja oboljelih od rijetkih kroničnih bolesti u Republici Hrvatskoj“. Istraživanje je provedeno u okviru doktorskog studija “Društvo znanja i prijenos informacija” na Sveučilištu u Zadru pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Sanjice Faletar Tanacković (Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku) i sumentorstvom izv. prof. dr. sc. Gorke Vuletić (Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku).

Snježana Stanarević Katavić svojim je doktorskim istraživanjem utvrdila vrste informacijskih potreba osoba oboljelih od rijetkih kroničnih bolesti te opisala temeljne karakteristike njihova informacijskog ponašanja. Pored toga u radu su kritički analizirani čimbenici koji su povezani s potrebom za informacijama, njihovim traženjem, razmjenjivanjem i izbjegavanjem te su identificirani temeljni problemi i prepreke s kojima se oboljeli od rijetkih kroničnih bolesti u Hrvatskoj susreću u procesu traženja i stjecanja zdravstvenih informacija. Rezultati istraživanja pokazali su da su posebno ugrožene skupine ispitanika u smislu uspjeha u pronalaženju potrebnih zdravstvenih informacija osobe koje ne poznaju strani jezik, koje nisu informatički pismene, koje nemaju poznanika s istom dijagnozom, koje nemaju tipičan primjer bolesti te oboljeli koji su lošijeg zdravlja, slabijih materijalnih prilika i nižega obrazovanja.

Čestitamo!

Obrana doktorskog rada Snježane Stanarević Katavić

U petak, 4. listopada 2013. Snježana Stanarević Katavić, studentica poslijediplomskog studija Društvo znanja i prijenos informacija,  obranila je doktorski rad s temom “Informacijske potrebe i obrasci informacijskog ponašanja oboljelih od rijetkih kroničnih bolesti u RH” pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Sanjice Faletar Tanacković i komentorstvom izv. prof. dr. sc. Gorke Vuletić.

Obrana sinopsisa doktorskog rada

U četvrtak 11. srpnja 2013. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru Josipa Selthofer, dipl. ing., javno je obranila sinopsis disertacije pod naslovom Kulturološka obilježja vizualnog identiteta hrvatskog akademskog mrežnog prostora pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Srećko Jelušić, doc. dr. sc. Mario Barišić i doc. dr. sc. Nives Tomašević.

Obrane sinopsisa doktorskih radova

07. prosinca 2012. Tomislav Jakopec, asistent je obranio sinopsis na temu Organizacija i upravljanje agregatorima elektroničkih knjiga u akademskom okruženju. Stručno povjerenstvo je bilo u sastavu: doc. dr. sc. Franjo Pehar, prof. dr. sc. Dragutin Kermek, doc. dr. sc. Jadranka Stojanovski.
08. prosinca 2012. Kristina Feldvari, asistentica je obranila sinopsis na temu Okvir za izradu i dizajn tezaurusa za označivanje. Stručno povjerenstvo je bilo u sastavu: prof. dr. sc. Mirna Willer, izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, doc. dr. sc. Franjo Pehar.

Obrana doktorskog rada mr. sc. Anite Papić


14. rujna 2012. na Sveučilištu u Zadru mr. sc. Anita  Papić obranila je doktorski rad pod naslovom Modeli konvergencije e-usluga visokoškolskih knjižnica i sustava za upravljanje učenjem pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Ivanke Stričević (Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru) i sumentorstvom izv. prof. dr. sc. Gorana Bubaša (Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu).

Continue reading “Obrana doktorskog rada mr. sc. Anite Papić”