Studenti Informatologije u posjetu Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu i Hrvatskom državnom arhivu

19. siječnja 2024. studenti 1. godine dvopredmetnog diplomskog studija Informatologije posjetili su zajedno s nastavnicima prof. dr. sc. Damirom Hasenayem i dr. sc. Ines Horvat u sklopu terenske nastave kolegija Metode zaštite papirne građe i Zaštita digitalnih podataka Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu i Hrvatski državni arhiv.

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici posjetili su Odjel zaštite i pohrane gdje su iz prve ruke vidjeli neke od postupaka konzervacije i restauracije papirne građe, materijale i spremnike za pohranu arhivske kakvoće te osnovne pretpostavke opremanja i uveza građe. Također su se upoznali s procesom zaštitnoga snimanja i izrade preslika građe i za to potrebnom infrastrukturom te su posjetili zatvoreno spremište gdje su vidjeli primjere dobre prakse pohrane.

Nakon toga zaputili su se u Hrvatski državni arhiv gdje su nakon vođenog obilaska zgrade imali priliku vidjeti postupke čišćenja i uklanjanja mrlja na nekoliko primjera staroga i vrijednoga gradiva te, između ostaloga, popravaka oštećenja na papiru dolijevanjem papirne kaše kao primjera dobre prakse tradicionalnih metoda zaštite. Upoznali su se s alatima, materijalima i uređajima potrebnim za restauraciju te im je bilo predstavljeno i nekoliko prethodno uspješno realiziranih restauracijskih projekata.

Oba su posjeta studentima zorno prikazala praktičnu izvedbu do sada naučenih teorijskih pretpostavki metoda zaštite papirne građe te im kao budućim informacijskim stručnjacima naglasila važnost razmatranja procesa zaštite na svim razinama.

Borna Petrović

Sudjelovanje na konferenciji “The Geek Gathering”

“The Geek Gathering” konferencija održala se 5. i 6. listopada 2023. godine. Pod vodstvom doc. dr. sc. Tomislava Jakopeca, na konferenciji su, kao volonteri, sudjelovali Martina Bošković, Katarina – Marija Radaković, Kristina Gagulić, Leonarda Litvić, Monika Ageljić, Klara Krnjić, Dorotea Dražić, Luka Marić, Monika Brandić te Mijo Marković. Na konferenciji su sudjelovali: Martina Slobođanac, Lucija Smolka, Anna – Marie Gašparović, Dario Alduk, Sven Kroflin, Marija Milošević, Katarina Ćulap, Dominik Ivančić, Kristina Ćukac i Tamara Orihovac.

Prvi dan konferencije održao se u cafe baru “Trica”. Od 15:30 do 16:30 trajale su registracije, nakon čega je uslijedila riječ dobrodošlice. Prvo predavanje u obliku razgovora pod nazivom “Startina-up in Croatia – rising money from the US” održali su Vladimir Bosiljevac i Srđan Kovačević. Govorili su o počecima startup-a u Hrvatskoj po uzoru na američke investitore te kako to izgleda od razvoja ideje pa do same financijske strane. Sljedeće predavanje održao je Hrvoje Ćosić (CEO brzorastuće Aircash firme) pod nazivom “Aircash – a rising star of fintech#. Predstavio je Aircash – karticu koja omogućava digitalno i sigurno plaćanje. Iduće predavanje održao je Ivan Hendija pod nazivom “Danas gadget – sutra otpad?”, u kojem prestavlja pojam gadgetizacije društva. Kroz iznošenje svojeg  iskustva u radu s klijentima naveo je da brzorastući trendovi često rezultiraju elektroničkim otpadom. Time predstavlja svoj projekt restauracije takvog otpada i njegovim doniranjem što na kraju dovodi do osnutka “Udruge Kompići”. Posljednje predavanje pod nazivom “Brainwaves to bytes: engineering the digital brain” predstravio je Zvonimir Vrselja. Na kraju prvog dana konferencije održan je party.

Drugi, a ujedno i glavni dan konferencije većinski se održao u kinu Urania, nešto u cafe baru “Trica” te u “American Corneru” (GISKO). Registracija je trajala od 09:00 do 10:00 sati ispred kina Urania.

Dominik Vidaković održao je predavanje pod nazivom “Džabe ti novi feature ako ga ne koristi end-creature”. U tom predavanju predstavljena je važnost pozitivnog korisničkog iskustva te su navodeni razlozi zbog kojih bi se ono trebalo razvijati prema povratnim informacijama i prikupljenim podacima, a ne prema korisnikovim željama budući da se stvarno iskustvo često razlikuje od želje. Predavanje “How to know what your customers want – before they realize it themselves?” održala je Kaja Pavlinić – projekt menadžerica u IT području. Kroz predavanje podijelila je svoja iskustva i znanja o načinima razumijevanja korisnikovih potreba, ponašanja i želja. Savjetovala je koji AI alati mogu pripomoći te koji su načini razlučivanja korisnikovih želja, potreba i slično. Matej Dragun održao je predavanje “Smart write it down, the fools try to remember, we are asking AI”. Kroz predavanje predstavio je AI chatbotove koji su danas praktički svakodnevica. U svojem predavanju navodi kako je stvaranje AI chatbota izuzetno lako. Osim, ako je cilj da zatraženi odgovori imaju smisla.

U 13:00 je sati bio ručak – besplatan za sve sudionike.

Merlin Rebrović  podijelio je svoje iskustvo u radu za Google tim. Svoje iskustvo podijelio je kroz predavanje “How to have an amazing career working in the same place and on the same things for ten years”. Ističe kako je potrebno uložiti veliki broj sati u željeno područje kako bi se ostvarila odlična karijeru te si pružili brojne mogućnosti. Domagoj Blažanin održao je predavanje/radionicu pod nazivom “Fast (and furious) prototyping: staying ahead of the competition”. Kroz perspektivu jednog developera sudionici su imali priliku čuti najbolje primjere iz prakse development područja. Uz navođenje pravilnih strategija, sudionicima se daje uvid u to kako poticati inovacije, povezati teorijsko i praktično znanje te na taj način uvijek biti jedan korak ispred konkurencije. Posljednje predavanje “Why FinOps certification is the next step for IT profesional” održao je Dean Mišić. Kroz predavanje predstavio je što je to FinOps u IT industriji, zašto je ta pozicija brzorastuća po pitanju potražnje te na koji način postati certificirani FinOps i na taj se način istaknuti na globalnom tržištu rada.

Osvrt napisao Dario Alduk (3. godina prijediplomskog studija Informatologije)

Posjet Muzeju osobnih priča

U okviru kolegija “Uvod u muzeologiju” dana 22. 5. 2023. studenti prve godine preddiplomskog studija Informatologije posjetili su izložbe “Priče Roma” i “Priče Židova” u Muzeju osobnih priča. Cilj je ovog muzeja, koji čuva životne priče manjina u gradu Osijeku, boriti se protiv stereotipa i predrasuda prema drugima i drugačijima u našem okruženju te potaknuti razumijevanje i empatiju šire društvene zajednice prema manjinskim skupinama. Studenti su se upoznali s inovativnim pristupom (osobnim narativom) koji se u ovom muzeju na inovativan način koristi za prikaz manjinskih skupina i razvijanje empatije.

prof. dr. sc. Sanjica Faletar

Posjet Arheološkom muzeju

Dana 8. 5. 2023. studenti 1. godine preddiplomskog studija Informatologije, u okviru nastave iz kolegija “Uvod u muzeologiju”, posjetili su Arheološki muzej Osijek. Viša kustosica dr. sc. Dragana Rajković i mag. archael. Antonio Lovrinčević proveli su studente kroz muzejski postav te održali predavanje o arheološkim istraživanjima, muzejskoj dokumentaciji i znanstvenoj obradi muzejske građe. Studenti su se upoznali i s muzejskim računalnim programima (M++, S++) koji se koriste za obradu muzejske građe i dokumentacije. 

prof. dr. sc. Sanjica Faletar

Terenska nastava u Zagrebu

Dana 20. i 21. 4. 2023. studentice 1. godine diplomskog studija Informatologije posjetile su četiri informacijske ustanove u Zagrebu, u okviru terenske nastave iz kolegija Upravljanje zbirkama u informacijskim ustanovama i Razvoj korisničkog iskustva aplikacije. 

Prvog dana terenske nastave studentice su posjetile Gradsku knjižnicu u sastavu Knjižnica grada Zagreba (KGZ) i knjižnicu Filozofskog fakulteta. Nakon upoznavanja s najvećom mrežom narodnih knjižnica u Hrvatskoj (mreža Knjižnica grada Zagreba) studentice su uz stručno vodstvo posjetile sve odjele Gradske knjižnice (informativno-posudbeni odjel, odjel obrade i nabave, dječji odjel, glazbeni odjel te Središnju knjižnicu Rusina i Ukrajinaca Republike Hrvatske) te se upoznale s njihovim djelovanjem i planovima za buduću zgradu knjižnice. Viša knjižničarka Jasmina Kenda održala je potom predavanje na temu koordinirane nabave građe u KGZ-u (jedinstven model u cijeloj zemlji) te upravljanju e-knjigama u narodnim knjižnicama. Studentice su potom posjetile knjižnicu Filozofskog fakulteta, jednu od rijetkih namjenski izgrađenih visokoškolskih knjižničnih zgrada u zemlji. Nakon obilaska knjižnične zgrade u pratnji više knjižničarke Jasmine Sočo, voditeljice Zbirke zapadne slavistike, i upoznavanja inovativnih knjižničnih usluga, studentice su posjetile Ured za studente s invaliditetom gdje su se upoznale s uslugom prilagođavanja ispitne literature. Na koncu su se studentice susrele s Irenom Kranjec, voditeljicom Zbirke za informacijske znanosti, koja ih je upoznala s izazovima izgradnje zbirke građe iz tog područja.

Drugog dana terenske nastave studentice su posjetile Hrvatsku knjižnicu za slijepe koja već preko pedeset godina proizvodi naslove u pristupačnim formatima (zvučne knjige, knjige na brajici i u strojno čitljivim oblicima) i pruža usluge osobama s teškoćama pri čitanju standardnog tiska. Ta knjižnica posebna je po tome što omogućava pristup knjižničnoj građi i informacijama korisnicima s teškoćama pri čitanju standardnog tiska prema njihovim potrebama i zahtjevima. A budući da sama proizvodi svoj fond, u njezinu se sastavu nalaze studiji za snimanje zvučnih knjiga i brajična tiskara koje su studentice također posjetile. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) studentice su obišle sve knjižnične odjele pri čemu su se detaljnije upoznale sa Zbirkom službenih publikacija i Zbirkom inozemne Croatice. Studentice su potom poslušale izlaganje u kojem je predstavljen rad Centra za razvoj hrvatske digitalne knjižnice. Na samom kraju studentice su posjetile Digitalni laboratorij NSK, koji je otvoren u siječnju 2020. godine, a čiji je cilj poticati kulturu inovacija te korisnicima i knjižničarima osigurati siguran prostor za upoznavanje s novim tehnologijama. On ujedno služi i kao podrška i referentna točka za sve vrste knjižnica u Hrvatskoj pri uvođenju digitalno orijentiranih usluga i razvojnih projekata u tom području. U tom se specijaliziranom prostoru, koji je zamišljen kao makerspace, fizički i virtualni prostor za kreativno korištenje, učenje i eksperimentiranje s novim digitalnim tehnologijama, nude obrazovni i razvojni programi te usluge poput 3D ispisa, snimanja podcasta i slično. Prvi je veći projekt Digitalnog laboratorija NSK Smart Library, mobilna aplikacija, odnosno virtualni vodič kroz prostor i usluge NSK. U nastanku ove aplikacije sudjelovala je i bivša FFOS-ova studentica Dragana Koljenik, koordinatorica laboratorija.

prof. dr. sc. Sanjica Faletar

Posjet knjižnici Muzeja Slavonije

Studenti 1. godine informatologije posjetili su dana 20. 1. 2023., u okviru nastave iz kolegija Osnove informacijske djelatnosti, knjižnicu Muzeja Slavonije. Voditeljica odjela knjižnice, dr. sc. Marina Vinaj, predstavila je studentima knjižnični fond i aktivnosti, te zanimljivu priču o nastanku i razvoju knjižnice. Studenti su imali prilike saznati s kojim se izazovima nosi ova specijalna knjižnica u kojoj se knjiga promatra kao muzealno zanimljiv predmet.

prof. dr. sc. Sanjica Faletar

Terenska nastava u Požegi

Studenti 1. godine preddipl. studija informatologije, u okviru terenske nastave na kolegiju Osnove informacijske djelatnosti, posjetili su Gradsku knjižnicu Požega i Požešku kuću. Budući da se Gradska knjižnica Požega odnedavno nalazi u novoadaptiranoj i dijelom novoizgrađenoj zgradi, studenti su se iz prve ruke upoznali s izazovima planiranja novog knjižničnog prostora te ulogom koju fizički prostor ima u poslovanju narodne knjižnice. Studente je u obilasku knjižnice vodila ravnateljica knjižnice, Aleksandra Šutalo, koja je održala i uvodno predavanje. 

Nakon posjete knjižnici, studenti su posjetili novotvoreni interpretacijski centar Požeška kuća u kojem ih je voditelj Matej Peharda upoznao s bogatom poviješću grada Požege, a Maja Žebčević Matić, voditeljica projekta “Muzej u loncu”, predstavila ovaj iznimno zanimljiv projekt čiji je osnovni cilj istražiti, dokumentirati i ponovo oživjeti vještine izrade zaboravljenih jela Požege i Požeštine. Na koncu, studenti su, u pratnji kustosice Gradskog muzeja Požega Ivane Domanović, obišli grad, uz pomoć mobilne aplikacije “Blago Požege” koja omogućuje upoznavanje grada kroz nekoliko ruta (znameniti Požežani, požeška arhitektura itd.).

prof. dr. sc. Sanjica Faletar

Terenska nastava u Puli i Rijeci

Studenti polaznici kolegija Informacijska i digitalna pismenost u nastavi (I. g. diplomskog studija informatologije, informacijskih tehnologija, nakladništva, engleskog, njemačkog i mađarskog jezika i književnosti te III. g. preddiplomskog studija informatologije) od 30. studenog do 2. prosinca 2022. godine bili su na terenskoj nastavi u organizaciji izv. prof. dr. sc. Ivane Martinović u suradnji s dr. sc. Dejanom Golenko s Pravnog fakulteta u Rijeci te doc. dr. sc. Martinom Mavrinac s Medicinskog fakulteta u Rijeci. Prvi dan terenske nastave bio je posvećen sajmu Sa(n)jam knjige u Istri koji se 20 godina održava u Puli i promocijama dviju knjiga: Granica bugarske autorice Kapke Kassabove i Potopljeni grad talijanske spisateljice Marte Barone. Sljedeći dan posjetili smo Muzej grada Rijeke – Palaču Šećerane i Dječju kuću te na Medicinskom fakultetu u Rijeci sudjelovali u programu informacijske pismenosti u medicini. Treći dan terenske nastave u Knjižnici Pravnog fakulteta u Rijeci sudjelovali smo u programu informacijskog i digitalnog opismenjavanja te zajedno sa studentima prve godine prava sudjelovali na kolegiju Pravno pisanje.

izv. prof. dr. sc. Ivana Martinović

Terenska nastava u Vukovaru i Iloku

U subotu 14. 5. 2022. studenti 1. i 2. godine preddipl. studija Informatologije (uključujući Erasmus studenticu iz Francuske), u okviru terenske nastave iz kolegija „Uvod u muzeologiju“ posjetili su Muzej vučedolske kulture u Vukovaru te Muzej grada Iloka i samostansku knjižnicu i crkvu sv. Ivana Kapistrana u Iloku.

Muzej vučedolske kulture posvećen je prapovijesnoj, vučedolskoj kulturi iz 3. tsč. pr. n. e. i dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih nagrada (muzeoloških i arhitektonskih). 

Muzej grada Iloka zavičajni je muzej koji ove godine slavi 70. godina postojanja, a smješten je u obnovljenom Dvorcu Odescalchi, u povijesnoj jezgri grada.

Knjižnica franjevačkog samostana u Iloku skrbi o vrijednom spomeničkom knjižnom blagu uključujući i tri inkunabule.

prof. dr. sc. Sanjica Faletar

Posjet IT tvrtki DICE

U sklopu kolegija Programiranje 2 studenti 1. godine diplomskog studija informacijske tehnologije posjetili su IT tvrtku Digital Innovation Center (DICE) u Osijeku kako bi se upoznali s njezinom djelatnošću.