Predstavljanje pilot-projekata u ak. god. 2015/2016.

Dana 24. veljače 2016. godine s početkom u 15 sati održano je predstavljanje pilot-projekata studenata druge godine diplomskog studija Informatologije.Pilot-projekti obvezna su aktivnost u 3. semestru diplomskog studija Informatologije uvrštena u Nastavni plan i program. Nose 8 ECTS-bodova te podrazumijevaju samostalnu organizaciju, provedbu i predstavljanje rezultata pilot-projekta uz nadzor mentora. Cilj je pilot-projekata ostvariti konkretan i opipljiv rezultat, a u predlaganju tema za pilot-projekte mentori se vode načelima korisnosti rezultata projekata za studente, Odsjek i nastavni proces u cjelini, ali i za širu društvenu zajednicu. U ak. god. 2015/2016. realizirano je ukupno 7 pilot projekata.

Program je započeo predstavljanjem pilot projekta Izrada mobilnih aplikacija za djecu s posebnim potrebama u suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark” Osijek na kojem su, pod mentorstvom dr. sc. Tomislava Jakopeca i dr. sc. Josipe Selthofer, radili studenti Marta Matijević, Domagoj Potlimbrzović i Mateja Zuzjak. U suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark” Osijek, implementacijom dodatnih sadržaja, dorađena je aplikacija GlasApp koju su akademske godine 2014/2015 napravili studenti Katharina Rostaš, Hana Marčetić i Antun Matanović. Također, izrađena je nova mobilna aplikacija Godišnja doba. Gosti na predstavljanju su bile i ravnateljica Centra Edit Lemal te pedagoginja Višnja Maričak koje su u ime Centra mentorima i studentima uručile zahvalnice.

Program se nastavio izlaganjem projekta Mobilna aplikacija „Članska iskaznica“ na kojem su pod mentorstvom dr. sc. Tomislava Jakopeca radili studenti Milan Balać i Luka Buljan.Cilj je ovoga projekta bio izraditi mobilne aplikacije za Android i iOS platforme pomoću kojih se korisnici Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek mogu identificirati prilikom podizanja građe u svim ograncima Knjižnice. Uz to, projekt je rezultirao i izradom web aplikacije koja će sadržavati podatke potrebne za prijavu korisnika u mobilnu aplikaciju te omogućiti osoblju Knjižnice upravljanje podacima.

Zatim je predstavljen projekt Novosti OŠ „Ivan Filipović“ – prigodno on-line izdanje koji su pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Gordane Dukić, dr. sc. Josipe Selthofer te dr. sc. Tomislava Jakopeca izradili studenti Sanja Lapiš, Martina Šalinger i Sandra Živković. Cilj ovog projekta bio je izrada prigodnih on-line izdanja školskog lista Vedrine Osnovne škole „Ivan Filipović“ u Osijeku. U okviru projekta sva postojeća (digitalizirana i elektronička) izdanja školskog lista Vedrine okupljena su na jednom mjestu u otvorenom pristupu, na OJS (Open Journal System) platformi. Predstavljanju pilot projekata prisustvovao je i ravnatelj škole Zlatko Kraljević koji je izrazio zahvalnost studentima, mentorima i Odsjeku u svoje ime, ime djelatnika škole i učenika.

 

Nakon toga predstavljen je projekt Dodjela kreiranih, te izrada novih deskriptora za zapisnike vijeća Filozofskog fakulteta u Osijeku na kojemu su radili studenti Stjepan Zlatić i Robert Janus pod mentorstvom dr. dc. Kristine Feldvari. Cilj je ovoga projekta bio izraditi kontrolirani rječnik pomoću kojeg će se moći pretraživati zapisnike vijeća Filozofskog fakulteta u Osijeku koji su pohranjeni u repozitoriju Fakulteta. Svrha ovoga projekta je olakšati pristup, te poboljšati odziv i preciznost pronalaženja traženih informacija iz zapisnika vijeća Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Sjedeći pilot projekt koji je predstavljen nosi naslov Izrada vizualnog identiteta te promotivnih i programskih materijala za međunarodnu konferenciju LIDA 2016. Na ovom projektu radile su studentice Mia Kuzmić i Iva Magušić – Dumančić pod mentorstvom dr. sc. Josipe Selthofer. Cilj projekta bio je osmisliti i izraditi vizualni identitet te promotivne i programske materijale za konferenciju Libraries in the Digital Age (LIDA) 2016. Vizualni identitet LIDA-e 2016 razvijao se na temelju ranije izrađenog logotipa. Kao rezultat pilot projekta ponuđena su četiri idejna rješenja vizualnog identiteta LIDA-e 2016.  koja su implementirana na zahvalnice, plakat programa, programsku knjižicu i akreditacije za sudionike.

Pretposljednji pilot projekt koji je predstavljen nosio je naslov Izrada vizualnog identiteta i knjige grafičkih standarda za tvrtku ORKA. Na projektu su radili studenti Mia Ilić te Petar Matusina pod mentorstvom dr. sc. Josipe Selthofer. ORKA je osječka tvrtka  specijalizirana za izradu visokokvalitetnih ERP (Enterprise Resources Planning) poslovnih informatičkih rješenja Cilj je ovoga pilot projekta bio grafički oblikovati elemente vizualnog identiteta (pripadajući simbol, znak, tipografiju, boju) za tvrtku ORKA (Osječka Radionica Kvalitetnih Aplikacija) te izraditi knjigu grafičkih standarda uporabe vizualnog identiteta u primarnim i sekundarnim sredstvima komunikacije. Pilot projekt je rezultirao četirima idejnim rješenjima logotipa tvrtke ORKA od kojih je jedan izabran kao novi logo ove tvrtke.
Program predstavljanja pilot-projekata završio je s izlaganjem studentice Tamare Lemajić koja je predstavila projekt Mrežna stranica Alumni kluba studenata Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Osijek na kojemu je radila zajedno sa studentom Stjepanom Horvatom pod mentorstvom dr. sc. Snježane Stanarević Katavić. Ovaj je pilot projekt proveden s ciljem izgradnje mrežne stranice Alumni kluba Odsjeka za informacijske znanosti kao prvog koraka u pokretanju navedenog kluba. Cilj Alumni kluba je uspostavljanje i održavanje veza s bivšim studentima Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku i razvijanje suradnje s institucijama u kojima su zaposleni. U sklopu pilot projekta izrađena je mrežna stranica koja sadrži pristupnicu klubu te anketu čija je svrha prikupiti podatke o diplomiranim studentima i njihovim iskustvima na tržištu rada.

(Snježana Stanarević Katavić)

Predstavljanje pilot-projekata

Dana 04. ožujka 2014. godine, od 17 do 19 sati, održano je predstavljanje pilot-projekata studenata druge godine diplomskog studija Informatologije.

Pilot-projekti obvezna su aktivnost u 3. semestru diplomskog studija Informatologije uvrštena u Nastavni plan i program. Nose 8 ECTS-bodova te podrazumijevaju samostalnu organizaciju, provedbu i predstavljanje rezultata pilot-projekta uz nadzor mentora. Cilj je pilot-projekata ostvariti konkretan i opipljiv rezultat, a u predlaganju tema za pilot-projekte mentori se vode načelima korisnosti rezultata projekata za studente, Odsjek i nastavni proces u cjelini, ali i za širu društvenu zajednicu. U ak. god. 2014/2015. realizirano je ukupno 9 pilot projekata.

Program je započeo predstavljanjem projekta Mobilna aplikacija za djecu s posebnim potrebama (GlasApp koji se može slobodno preuzeti u Google Play Store-u) na kojem su, pod mentorstvom dr. sc. Tomislava Jakopeca, radili studenti Katharina Rostaš, Hana Marčetić i Antun Matanović. Uz svoju veliku korisnost i primijenjivost, projekt je značaj i po tome jer je nastao i kao rezultat suradnje s tvrtkom Betaware d.o.o. s kojom Odsjek za informacijske znanosti već surađuje u području praktičnog rada studenata. Gosti na predstavljanju su tako bili i osnivač i upravitelj BetaWare-a Krunoslav Ris i voditeljica financijskog odjela tvrtke Sanja Sabo-Ris, a lijepa vijest je i da je student Antun Matanović, dokazavši se kroz ovaj pilot-projekt i praksu koju je odradio u BetaWare-u, dobio ponudu za osnivanje radnog odnosa.

Program se nastavio izlaganjem projekta Vizualni identitet studentske konferencije “infoDASKA” na kojem su, pod mentorstvom dr. sc. Josipa Selthofer, radili studentice Tamara Jozinović, Romana Radišić i Kristina Terzić. Studentice su sklopu projekta osmislile i izradile različita rješenja vizualnog identiteta za konferenciju “infoDASKA”, ali i ostalih konferencijkih materijala i promidžbenih proizvoda.

Nakon toga predstvaljen je pilot-projekt Digitalna zbirka školskih novina OŠ “Ivan Filipović” Osijek na kojem su radili studenti Mirta Miličić, Filip Čačić i Luka Marijanović pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Gordane Dukić i doc. dr. sc. Borisa Bosančića. Rezultat projekta je digitalna zbirka koja polaznicima OŠ “Ivan Filipović” u Osijeku, ali i drugim zainteresiranima, nudi mogućnost pregledavanja i pretraživanja 30-ak godišta školskih novina “Vedrine”.

Četvrti po redu predstavljeni  projekt bio je Vrednovanje fonda knjižnice Filozofskog fakulteta: verifikacijska studija na primjeru ispitne literature: akademska godina 2014./15. koji su, pod mentorstvom dr. sc. Kristine Feldvari, predstavile studentice Rebeka Đurišić, Kristina Munk i Ivana Nogalo. Cilj je ovoga projekta bio vrednovati zbirku Knjižnice FFOS-a pomoću metode verifikacijske studije na primjeru ispitne literature. Rezultat ovog projekta od velike je pomoći knjižničarima kada je u pitanju odlučivanje o nabavi građe i raspodjeli sredstava.

Nakon toga, svoj su pilot-projekt E-sadržaji u otvorenom pristupu iz područja umjetne inteligencije predstavile Ivana Turk i Elizabeta Vujnovac. Studentice su radile na projektu pod mentorstvom dr. sc. Anite Papić, a sam projekt predstavlja uistinu vrijednu zbirku sadržaja (knjiga, časopisa, pojedinačnih radova), informacija i poveznica u području inteligentnih sustava i umjetne inteligencije. Zbirka obuhvaća znanstvene i stručne, ali i popularno-znanstvene sadržaje te predstavlja vrijedan izvor informacija studentima koji će slušati kolegije iz navedenih područja.

Studentice Dora Barišić i Ines Bobinac predstavile su svoj pilot-projekt Citatna analiza završnih radova studenata Filozofskog fakulteta u Osijeku: akademska godina 2013./2014. na kojem su radile pod mentorstvom prof. dr. sc. Kornelije Petr Balog. Projekt se nastavlja na prethodne pilot-projekte citatnih analiza i predstavlja vrijednu usporedbu s rezultatima i podatcima prijašnjih projekata. Cilj je ovakvog kontinuiranog projekta pomoći knjižnici u samoanalizi i prikupljanju podataka o kvaliteti i uporabnoj vrijednosti fonda, ali i pratiti promjene u informatičkoj i informacijskoj pismenosti studenata te pratiti trendove u informacijskom ponašanju i korištenju različitih tipova građe.

Nakon toga, uslijedilo je predstavljanje projekta Izrada predmetnog kazala za bibliografiju „izdavačka i tiskarska djelatnost na dalmatinskom prostoru (Zadar, Split i Dubrovnik) u prvoj polovini 19. st.: bibliografija na kojem su studentice Anita Perak i Sanja Škugor radile pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Jelene Lakuš. Rezultat je ovog projekta vrijedno predmetno kazalo koje, uz kazalo naslova i imensko kazalo, olakšava pretraživost navedene bibliografije te pozitivno utječe na učestalost njezina korištenja.

Osmi pilot-projekt o kojem smo imali priliku čuti od studentica Ivane Lilijan i Mirte Mihaljević nosi naslov Zadovoljstvo i iskustvo čitanja s obzirom na različite formate i tipove e-knjige, a studentice su ga odradile pod mentorstvom doc. dr. sc. Borisa Badurine. Studentice su ispitivale iskustvo čitanja na trima uređajima – prijenosnom računalu, tabletu i e-čitaču knjiga analizirajući odgovore na pitanja poput koji je uređaj najprimijenjeniji čitanju e-tekstova, koji uređaj najmanje ometa koncentraciju čitatelja te koji je uređaj ispitanicima bio najzanimljiviji za korištenje.

Program predstavljanja pilot-projekata završio je s izlaganjem studentica Ivane Manojlović, Marije Primorac i Kristine Vinojčić. Projekt pod naslovom Što sve znam i umijem?: osmišljavanje i izrada multimedijskih materijala i sadržaja za obnavljanje znanja i vještina stečenih tijekom studija mentorirali su doc. dr. sc. Maja Krtalić, doc. dr. sc. Boris Bosančić i Milijana Mičunović. Cilj je projekta omogućiti studentima da na brz i jednostavan način provjere stečena znanja, da, kroz izdvojene ishode učenja, grupe ispitnih pitanja i multimedijske sadržaje dobiju uvid u najvažnije cjeline svakog kolegija, ali i da se studentima koji tek upisuju odabrane kolegije predstavi sadržaj svakog od njih na inovativan, zanimljiv i dinamičan način.

Uz studente druge godine diplomskog studija i njihove mentore predstavljanju su nazočili i studenti drugih godina studija kojima je ovo bila izvrsna prilika upoznati se s konceptom pilot-projekta, ali i poslušati zanimljiva izlaganja svojih kolega.

Prezentacije pilot-projekata mogu se preuzeti ovdje.

Predstavljanje pilot-projekata

Dana 26. veljače 2014. godine održano je predstavljanje pilot-projekata studenata druge godine diplomskog studija Informatologije. Pilot-projekti obavezna su aktivnost u 3. semestru diplomskog studija Informatologije uvrštena u Nastavni plan i program. Nose 8 ECTS-bodova te podrazumijevaju samostalnu organizaciju, provedbu i predstavljanje rezultata pilot-projekta uz nadzor mentora. Cilj je pilot-projekata ostvariti konkretan i opipljiv rezultat, a u predlaganju tema za pilot-projekte mentori se vode načelima korisnosti rezultata projekata za studente, Odsjek i nastavni proces u cjelini, ali i za širu društvenu zajednicu. U ak. god. 2013/2014. realizirano je 7 pilot projekata.

 

 

Citatna analiza ispitne literature na preddiplomskim i diplomskim studijima na Filozofskom fakultetu u Osijeku: akademska godina 2013/2014. Meri Bajić 

Mia Begović

Sanjica Faletar Tanacković 

Darko Lacović

Prezentacija baze razvojnih programera Osijek Sotware City udruge Josip Brčina 

Andrea Smajić

Tomislav Jakopec
Citatna analiza završnih radova studenata Filozofskog fakulteta u Osijeku: akademska godina 2012/2013. Zrinka Čičak 

Anja Đurđević

Kornelija Petr Balog 

Kristina Feldvari

Evidencija nagrađenih studenata FFOS-a Eleonora Đekić 

Helena Spahić

Tomislav Jakopec
Trendovi u razvoju nastavnih programa i znanstvenih aktivnosti europskih LIS škola Alana Fištrović 

Ivana Macokatić

Hrvojka Serdarušić

Sanjica Faletar-Tanacković 

Boris Badurina

Milijana Mičunović

Izrada mrežnog mjesta, vizualnog identiteta i promotivnog video materijala za ASISt European Workshop (AEW) konferenciju Mirna Gilman 

Ivona Krkač

Tanja Slijepčević

Boris Bosančić 

Josipa Selthofer

Milijana Mičunović

Citatna analiza diplomskih radova studenata Filozofskog fakulteta u Osijeku: akademska godina 2012/2013. Ana-Marija Hećimović 

Dino Maganjić

Kornelija Petr Balog 

Kristina Feldvari

Projekt

Student

Nastavnici

Citatna analiza ispitne literature na preddiplomskim i diplomskim studijima na Filozofskom fakultetu u Osijeku: akademska godina 2013/2014.

Meri Bajić

Mia Begović

Sanjica Faletar Tanacković

Darko Lacović

Prezentacija baze razvojnih programera Osijek Sotware City udruge

Josip Brčina

Andrea Smajić

Tomislav Jakopec

Citatna analiza završnih radova studenata Filozofskog fakulteta u Osijeku: akademska godina 2012/2013.

Zrinka Čičak

Anja Đurđević

Kornelija Petr Balog

Kristina Feldvari

Evidencija nagrađenih studenata FFOS-a

Eleonora Đekić

Helena Spahić

Tomislav Jakopec

Trendovi u razvoju nastavnih programa i znanstvenih aktivnosti europskih LIS škola

Alana Fištrović

Ivana Macokatić

Hrvojka Serdarušić

Sanjica Faletar-Tanacković

Boris Badurina

Milijana Mičunović

Izrada mrežnog mjesta, vizualnog identiteta i promotivnog video materijala za ASISt European Workshop (AEW) konferenciju

Mirna Gilman

Ivona Krkač

Tanja Slijepčević

Boris Bosančić

Josipa Selthofer

Milijana Mičunović

Citatna analiza diplomskih radova studenata Filozofskog fakulteta u Osijeku: akademska godina 2012/2013.

Ana-Marija Hećimović

Dino Maganjić

Kornelija Petr Balog

Kristina Feldvari

Predstavljanje pilot-projekata

29. veljače 2012. održano je predstavljanje pilot-projekata studenata druge godine diplomskog studija Informatologije. Pilot-projekti obavezna su aktivnost u 3. semestru diplomskog studija Informatologije uvrštena u Nastavni plan i program. Nose 8 ECTS-bodova te podrazumijevaju samostalnu organizaciju, provedbu i predstavljanje rezultata pilot-projekta uz nadzor mentora. Cilj je pilot-projekata ostvariti konkretan i opipljiv rezultat, a u predlaganju tema za pilot-projekte mentori se vode načelima korisnosti rezultata projekata za studente, Odsjek i nastavni proces u cjelini, ali i za širu društvenu zajednicu. U 2012. godini realizirano je 16 pilot-projekata. Continue reading “Predstavljanje pilot-projekata”

Predstavljanje pilot projekata

2. ožujka održano je predstavljanje pilot projekata studenata druge godine diplomskog studija Informatologije. Pilot-projekti obavezna su aktivnost u 3. semestru diplomskog studija Informatologije uvrštena u Nastavni plan i program. Nose 8 ECTS-bodova te podrazumijevaju samostalnu organizaciju, provedbu i predstavljanje rezultata pilot-projekta uz nadzor mentora. Cilj je pilot-projekata ostvariti konkretan i opipljiv rezultat, a u predlaganju tema za pilot-projekte mentori se vode načelima korisnosti rezultata projekata za studente, Odsjek i nastavni proces u cjelini, ali i za širu društvenu zajednicu. U 2011. godini realizirano je 18 pilot-projekata

Continue reading “Predstavljanje pilot projekata”