LIDA 2023

Od 24. do 26. svibnja 2023. održana je međunarodna konferencija Libraries in the Digital Age (LIDA) koja se, u suorganizaciji Rutgers Sveučilišta iz SAD-a, Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Osijek te Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru održava od 2000. godine. Konferencija se po prvi puta održala na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Konferencija se održala uz podršku Filozofskog fakulteta u Osijeku, Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru i Škole za informacije i komunikacije Sveučilišta Rutgers (SAD), brojnih sponzora kao što su Europski ogranak Svjetske udruge za informacijsku znanost (ASIS&T), Goethe Institut, IZUM Slovenian Institute of Information Science, Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema, Stanić Beverages d.o.o. i Balkan Pharm te pod pokroviteljstvom Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva, Hrvatskog knjižničarskog društva te Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema.

Tema ovogodišnje konferencije bila je „Information everywhere“ te je o toj i srodnim temama izlagalo preko 100 autora iz cijelog svijeta (Hrvatska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Španjolska, SAD, Novi Zeland, Pakistan, Slovenija, Švedska, Nizozemska, Njemačka, Australija, Francuska, Litva, Bosna i Hercegovina, Danska, Mađarska, Norveška, Poljska, Island). Radovi i pozvani predavači na ovogodišnjoj su se konferenciji bavili temama informacijske pismenosti, informacijskog ponašanja različitih društvenih skupina, otvorenim obrazovnim sadržajima, obrazovanjem knjižničara i informacijskih stručnjaka, upotrebnom računalnih igara u visokoškolskim knjižnicama itd. Uz pozvana predavanja i izlaganja prihvaćenih radova, održan je jedan doktorski forum te studentska i posterska izlaganja.

Na konferenciji je izlagalo i nekoliko nastavnika i studenata Odsjeka za informacijske znanosti, a odabrani radovi objavljeni su u posebnom broju znanstvenog časopisa Education for information.

Izlaganja:

  • Designing an OER course in the field of written heritage preservation – importance of content adaptation. Damir Hasenay, Ines Horvat, Marija Milošević
  • Library and information science study program through the eyes of students: Preliminary findings. Sanjica Faletar, Kornelija Petr Balog, Mirna Gilman Ranogajec
  • What images are communicating about the COVID-19 pandemic? Josipa Selthofer, Ines Hocenski
  • Digital privacy and data protection knowledge and skills of Generation Z. Hajdi Ivanović, Snježana Stanarević Katavić, Anita Papić
  • The impact of the COVID-19 pandemic on physical health and mental well-being of university teaching staff: The case of Faculty of Humanities and Social Sciences in Osijek. Milijana Mićunović, Tin Veljača, Kristina Feldvari
  • Impact of online health information seeking behavior on treatment outcome in urological patients and its legal aspects. Katarina Knol Radoja, Ivan Radoja, Anita Papić

Postersko izlaganje:

  • Information literacy of young adults at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Osijek: Online disinformation, misinformation, and malinformation. Borna Petrović, Lucija Belošević, Marija Erl Šafar, Tihana Lubina

Više o konferenciji možete pronaći na službenim mrežnim stranicama https://lida.ffos.hr/

Osječka televizija snimila je prilog o konferenciji koji se nalazi na https://www.youtube.com/watch?v=0MqcDT8wsdE

Ines Horvat

Knjiga izv. prof. dr. sc. Borisa Bosančića “Informacija u teoriji”

Knjiga Informacija u teoriji donosi sveobuhvatan osvrt na znanstveni pristup pojmu informacije koji u dosadašnjoj literaturi još nije zabilježen. Kao jedan od najeksponiranijih pojmova današnjice o kojemu postoji nebrojena znanstvena i ina literatura, zbog svoje polisemične prirode, pojam informacije postao je uzrokom najrazličitijih i često suprotstavljenih znanstvenih stavova i mišljenja. Rezultat toga su uglavnom pristrani prikazi ovog pojma u teoriji, uvjetovani apriornim stajalištima autora o samom pojmu, poput, je li se radi subjektivnom ili objektivnom fenomenu, je li se nalazi u prirodi ili samo u našem umu i sl. Navedeni problem u ovoj knjizi nastoji se prevladati kroz sustavan i cjelovit prikaz svih značajnijih teorijskih stajališta vezanih uz pojam informacije. Tako se u knjizi osim inicijalne ‘informacijske teorije’ C. E. Shannona objavljene krajem 1940-ih, nalaze prikazi na desetke najrazličitijih informacijskih teorija koje se obrađuju kako su objavljivane u drugoj polovini 20. stoljeća. U knjizi se navode i sve značajnije definicije navedenog pojma, od definicije koja informaciju tretira kao mjeru iznenađenja ili nereda sustava u Shannonovoj teoriji, preko “obrasca organizacije materije i energije“ kao „objektivnog fenomena“ općenito u prirodnim znanostima (ponajviše u biologiji i fizici), pa sve do “psihičke ili društvene konstrukcije” odnosno “subjektivnog fenomena” kako informaciji najčešće prilaze znanstvenici društvenih i humanističkih znanosti. Stoga je bilo izrazito teško izdvojiti i obraditi najrelevantnije jedinice literature i osim toga dati obrazloženje po čemu se i zbog čega razlikuju u svom pristupu, a što je autor učinio. Na hrvatskom jeziku ovako sveobuhvatno teorijsko djelo o informaciji dosada nije objavljeno, a i u svjetskim razmjerima rijetko će se naići na djelo o pojmu informacije takve širine pristupa s vrlo različitim relevantnim izvorima informacija na zadanu temu. 

Rad I. Martinović i S. Stanarević Katavić jedan od najcitiranijih u časopisu Health Information and Libraries Journal

Članak Study of health information needs among adolescents in Croatia shows distinct gender differences in information seeking behaviour autorica izv. prof. dr. sc. Ivane Martinović, doc. dr. sc. Snježane Stanarević Katavić i Sung Un Kim jedan je od najcitiranijih radova u časopisu Health Information and Libraries Journal tijekom 2021. i 2022. godine. Rad je nastao u okviru projekta UNIOS INGI-2015-15 ”Istraživanje informacijskog ponašanja mladih pri pretraživanju zdravstvenih informacija”.

Monografija doc. dr. sc. Josipe Selthofer “Grafički dizajn tiskanog i digitalnog proizvoda”

Znanstvena monografija „Grafički dizajn tiskanog i digitalnog proizvoda“ koju je napisala doc. dr. sc. Josipa Selthofer obrađuje teme iz područja grafičkog dizajna, povijesti tiskarstva, vizualnih komunikacija, vizualnog identiteta i razvoja grafičkih tehnika otiskivanja, osnovnih elemenata grafičkog oblikovanja (linije, oblika, boje, tipografije, ilustracije, fotografije) te osnovnih estetskih načela oblikovanja i specifičnosti pojedinih tiskanih i digitalnih proizvoda. Knjiga je bogato opremljena domaćim i svjetskim primjerima iz literature, kao i slikovnim prilozima koji ilustriraju i doprinose razumijevanju teksta i kulturno-umjetničkog bogatstva na hrvatskoj i svjetskoj razini, a namijenjena je sveučilišnom i stručnom obrazovanju iz područja grafičkog dizajna i široj javnosti.

Znanstveni kolokvij Odsjeka

Šesti znanstveni kolokvij Odsjeka za informacijske znanosti održan je 30. ožujka 2022. godine. Ovaj su put predstavljeni rezultati dvaju istraživanja provedenih u sklopu Erasmus+ projekta Digital Education for Crisis Situations: Times when there is no alternative (DECriS) te rad izložen u sklopu konferencije Comunication Management Forum.

Projekt DECriS https://decris.ffos.hr/ usmjeren je na primjenu inovativnih digitalnih tehnologija tijekom pandemije COVID-19 bolesti, ali i drugih kriznih situacija. Također, projekt se bavi pitanjima digitalne kompetencije, novih inovativnih kurikuluma i obrazovnih metoda, kao i ostvarivanja međunarodne suradnje i suradnje s poslovnim sektorom. Na Znanstvenom kolokviju predstavljeni su rezultati dvaju istraživanja provedenih u sklopu prvog i šestog intelektualnog output-a, odnosno prve i šeste faze projekta.

Tomislav Jakopec predstavio je rad „Challenges and opportunities of conducting student internships during the lockdown” nastao u suautorstvu s prof. Tatjanom Aparac Jelušić. Rad je izložen na EDUVision 2021 konferenciji 25. studenog 2021. godine, a ovaj su put kolege s Odsjeka za informacijske znanosti mogli čuti o različitim aspektima, izazovima i prednostima stručne prakse koja se održava na daljinu i to na temelju konkretnih primjera stručne prakse provedene tijekom pandemije COVID-19 bolesti i lockdown-a.

Nakon toga Kristina Feldvari i Milijana Mićunović predstavile su završno izvješće prve faze projekta „Survey of the state-of-the-play on the use and policy making documents on OERs at European HEIs during the COVID-19 crisis” koje je nastalo na temelju istraživanja o pristupima i praksama razvoja i primjene otvorenih obrazovnih sadržaja na europskim visokoškolskim ustanovama u području knjižnične i informacijskih znanosti. Izvješće je prvi puta predstavljeno na skupu s multiplicirajućim učinkom 5. studenog 2021. u Barceloni, Španjolska. Na Znanstvenom kolokviju profesori i studenti s Odsjeka za informacijske znanosti imali su priliku čuti o rezultatima provedenoga istraživanja, odnosno o percepciji, pristupima i praksama u području digitalnog obrazovanja i otvorenih obrazovnih sadržaja na europskim LIS školama i odsjecima.

Na kraju, Kristina Feldvari i Milijana Mićunović predstavile su rad pod naslovom „Dezinformacije, teorije zavjera o cjepivu protiv covida-19 na društvenim mrežama i medijima” koji je izložen na konferenciji Comunication Management Forum 2021 19. ožujka 2021. Budući da dezinformacije i teorije zavjera na (društvenim) medijima utječu na dostupnost točnih zdravstvenih informacija, zdravstvenu pismenost i na stavove prema cijepljenju, što se posebice pokazalo problematičnim tijekom pandemije COVID-19 bolesti, cilj je ovoga rada bio istražiti mišljenje i stavove javnosti, odnosno dezinformacije i teorije zavjera o cijepljenju i COVID-19 cjepivu na internetskim portalima i društvenoj mreži Facebook.

doc. dr. sc. Milijana Mićunović

Nagrada za znanstveni rad

U povodu Dana Filozofskog fakulteta u Osijeku 10. veljače 2022. godine nagradu za znanstveni rad iz područja društvenih znanosti u 2021. godini dobile su izv. prof. dr. sc. Ivana Martinović i doc. dr. sc. Snježana Stanarević Katavić za sljedeći rad:

Martinović, Ivana; Kim, Sung Un; Stanarević Katavić, Snježana. Study of health information needs among adolescents in Croatia shows distinct gender differences in information seeking behaviour. // Health Information and Libraries Journal, 00 (2021), str. 1-22.

Čestitamo!

Prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog i doc. dr. sc. Boris Badurina za rad “Students of humanities and social sciences and e-democracy” objavljen u časopisu Information and Learning Science dobili priznanje Highly Commended paper in the 2018 Emerald Literati Network Awards for Excellence

Djelatnici našeg Odsjeka, prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog i doc. dr. sc. Boris Badurina za svoj su rad “Students of humanities and social sciences and e-democracy”, objavljen u časopisu Information and Learning Science, dobili hvalevrijedno priznanje za izvrsnost – Highly Commended paper in the 2018 Emerald Literati Network Awards for Excellence. Rad je dostupan na sljedećoj poveznici: https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/ILS-04-2017-0031.

Čestitamo!