Izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković izabrana u zvanje redovite profesorice

Na 6. sjednici Fakultetskog vijeća u akademskoj 2018./2019. godini, održanoj 3. travnja 2019. godine, izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković  izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje i na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti (znanstvene grane knjižničarstvo).

Nastupno predavanje dr. sc. Darka Lacovića

 

14. ožujka 2019. godine dr. sc. Darko Lacović održao je nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta pred povjerenstvom u sastavu izv. prof. dr. sc. Sanjice Faletar-Tanacković kao predsjednice, doc. dr. sc. Ivane Martinović doc. dr. sc. Borisa Bosančića kao članova te ostalim nastavnicima i studentima Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Tema nastupnog predavanja bila je “Školske knjižnice kao podrška odgojno-obrazovnom procesu”, a održano je u sklopu kolegija “Organizacija i poslovanje informacijskih ustanova II” na jednopredmetnom preddiplomskom sveučilišnom studiju Informatologije na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Čestitamo!

Nastupno predavanje dr. sc. Josipe Selthofer

 

13. ožujka 2019. godine dr. sc. Josipa Selthofer održala je nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Zorana Velagića kao predsjednika, prof. dr. sc. Damira Hasenaya i izv. prof. dr. sc. Borisa Badurine kao članova te ostalim nastavnicima i studentima Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Tema nastupnog predavanja bila je “Grafičko oblikovanje nakladničkog proizvoda – knjige: od industrijalizacije do digitalizacije”, a održano je u sklopu kolegija “Osnove nakladništva i knjižarstva” na jednopredmetnom preddiplomskom sveučilišnom studiju Informatologije na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Čestitamo!

 

Doc. dr. sc. Boris Badurina izabran u zvanje izvanrednog profesora

Na 8. sjednici Fakultetskog vijeća u akad. godini 2017/2018., održanoj 4. srpnja 2018. godine, doc. dr. sc. Boris Badurina izabran je u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvene grane knjižničarstvo.

Nastupno predavanje dr. sc. Kristine Feldvari

Dana 22. studenog 2018. godine dr. sc. Kristina Feldvari održala je nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Kornelije Petr Balog  kao predsjednice,  izv. prof. dr. sc. Sanjice Faletar Tanacković i doc. dr. sc. Borisa Bosančića, kao članova te ostalim nastavnicima i studentima Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Tema nastupnog predavanja bila je “Jezici i sustavi za predmetno označavanje i pretraživanje”, a održano je u sklopu kolegija Predmetno označivanje i pretraživanje na dvopredmetnom diplomskom sveučilišnom studiju Informatologije na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

 

Nastupno predavanje dr. sc. Tomislava Jakopeca

Dana 21. studenog 2018. godine dr. sc. Tomislav Jakopec održao je nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Zorana Velagića  kao predsjednika,  izv. prof. dr. sc. Borisa Badurine i doc. dr. sc. Milijane Mičunović, kao članova te ostalim nastavnicima i studentima Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Tema nastupnog predavanja bila je “Verzioniranje izvornog koda”, a održano je u sklopu kolegija Informacijsko-komunikacijska struktura na dvopredmetnom diplomskom sveučilišnom studiju Informacijske tehnologije na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Nastupno predavanje dr. sc. Snježane Stanarević Katavić

 

Dana 16. listopada 2018. godine dr. sc. Snježana Stanarević Katavić održala je nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta pred povjerenstvom u sastavu  izv. prof. dr. sc. Sanjice Faletar Tanacković kao predsjednice, prof. dr. sc. Kornelije Petr Balog  i doc. dr. sc. Ivane Martinović, kao članica, te ostalim nastavnicima i studentima Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Tema nastupnog predavanja bila je “Izazovi informacijskog ponašanja u kontekstu informacijskog obilja”, a održano je u sklopu kolegija Informacijsko ponašanje korisnika na dvopredmetnom diplomskom sveučilišnom studiju informatologije na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

 

Nastupno predavanje dr. sc. Milijane Mičunović

Dana 25. listopada 2017. godine dr. sc. Milijana Mičunović održala je nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Zorana Velagića kao predsjednika, doc. dr. sc. Borisa Bosančića i doc. dr. sc. Boris Badurina, kao članova, te ostalim nastavnicima i studentima Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Tema nastupnog predavanja bila je “Transhumanistički pogled na čovjekovu tjelesnu, mentalnu i duhovnu “evoluciju”, a održano je u sklopu kolegija Tehnološke promjene i odnos čovjeka i tehnologije na dvopredmetnom diplomskom sveučilišnom studiju informatologije na Filozofskom fakultetu u Osijeku.