Predstavljanje knjige „Knjiga i kako je čitati“ Ljiljane Sabljak

Dana 27. travnja 2023. godine u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek upriličilo se predstavljanje knjige „Knjiga i kako je čitati: priručnik za vođeno čitanje (biblioterapiju)“ (Medicinska naklada, 2022) autorice dr. sc. Ljiljane Sabljak. Ljiljana Sabljak bila je dugogodišnja voditeljica Gradske knjižnice Zagreb te pomoćnica ravnateljice Knjižnica grada Zagreba. U svome je stručnom radu iskazivala poseban interes za svrhovitu primjenu čitanja u liječenju emocionalnih i fizičkih problema uzrokovanih ratnim traumama (biblioterapija) te ulogu koju čitanje može imati u procesu rehabilitacije. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Utvrđivanje potreba i uspješnosti provođenja posebnih programa poticanja čitanja u narodnim knjižnicama“ obranila je 2018. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Organizatori ove manifestacije bili su Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku, Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema te Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek. Predstavljanje knjige organizirano je u okviru znanstvenog projekta Izgradnja demenciji prijateljskih narodnih knjižnica (interni projekt Filozofskog fakulteta u Osijeku, 2021. – 2024., voditeljica: prof. dr. sc. Sanjica Faletar). Svrha je projekta istražiti teorijske i praktične pretpostavke za izgradnju demenciji prijateljskih narodnih knjižnica i zajednica te na temelju dobivenih znanstvenih spoznaja, u strateškom partnerstvu sa zajednicom i zainteresiranim stručnjacima, pridonijeti podizanju kvalitete života osoba oboljelih od AB-a u gradu Osijeku. Nastavno na svrhu i ciljeve projekta u njegovu okviru organiziraju se i brojne radionice i aktivnosti koje za cilj imaju senzibiliziranje građana starije životne dobi za ovu tešku bolest te njihovo kognitivno osnaživanje.

Priručnik „Knjiga i kako je čitati“ nastao je na temelju autoričine doktorske disertacije i bogatog iskustva s radionicama vođenog čitanja. Sam priručnik podijeljen je u tri veće cjeline. Prvi dio – Čitanje kao osobit način komunikacije – donosi teorijska polazišta procesa čitanja, tematiziraju se pismenosti 21. stoljeća te pojmovi poput čitateljske znatiželje, čitateljske kompetencije i kulture čitanja. Drugi dio posvećen je posebnim programima poticanja i promicanja čitanja. Donosi povijesni pregled korištenja književnih tekstova u terapijske svrhe te razmatra ulogu, smisao i strategije vođenoga čitanja promatrane iz perspektive voditelja i iz perspektive (potencijalnih) korisnika. Treći dio knjige donosi konkretne smjernice, metodologiju, strukturu i primjere radionica vođenoga čitanja. Knjiga je namijenjena svima koje zanima psihosociologija čitanja, a pogotovo knjižničarima, učiteljima, pedagozima, biblioterapeutima, profesorima i studentima književnosti i hrvatskoga jezika te svima onima koji se bave ili se planiraju baviti vođenim čitanjem odnosno razvojnom i kreativnom biblioterapijom.

Priredila: Kornelija Petr Balog