Znanstveni kolokvij Odsjeka

Šesti znanstveni kolokvij Odsjeka za informacijske znanosti održan je 30. ožujka 2022. godine. Ovaj su put predstavljeni rezultati dvaju istraživanja provedenih u sklopu Erasmus+ projekta Digital Education for Crisis Situations: Times when there is no alternative (DECriS) te rad izložen u sklopu konferencije Comunication Management Forum.

Projekt DECriS https://decris.ffos.hr/ usmjeren je na primjenu inovativnih digitalnih tehnologija tijekom pandemije COVID-19 bolesti, ali i drugih kriznih situacija. Također, projekt se bavi pitanjima digitalne kompetencije, novih inovativnih kurikuluma i obrazovnih metoda, kao i ostvarivanja međunarodne suradnje i suradnje s poslovnim sektorom. Na Znanstvenom kolokviju predstavljeni su rezultati dvaju istraživanja provedenih u sklopu prvog i šestog intelektualnog output-a, odnosno prve i šeste faze projekta.

Tomislav Jakopec predstavio je rad „Challenges and opportunities of conducting student internships during the lockdown” nastao u suautorstvu s prof. Tatjanom Aparac Jelušić. Rad je izložen na EDUVision 2021 konferenciji 25. studenog 2021. godine, a ovaj su put kolege s Odsjeka za informacijske znanosti mogli čuti o različitim aspektima, izazovima i prednostima stručne prakse koja se održava na daljinu i to na temelju konkretnih primjera stručne prakse provedene tijekom pandemije COVID-19 bolesti i lockdown-a.

Nakon toga Kristina Feldvari i Milijana Mićunović predstavile su završno izvješće prve faze projekta „Survey of the state-of-the-play on the use and policy making documents on OERs at European HEIs during the COVID-19 crisis” koje je nastalo na temelju istraživanja o pristupima i praksama razvoja i primjene otvorenih obrazovnih sadržaja na europskim visokoškolskim ustanovama u području knjižnične i informacijskih znanosti. Izvješće je prvi puta predstavljeno na skupu s multiplicirajućim učinkom 5. studenog 2021. u Barceloni, Španjolska. Na Znanstvenom kolokviju profesori i studenti s Odsjeka za informacijske znanosti imali su priliku čuti o rezultatima provedenoga istraživanja, odnosno o percepciji, pristupima i praksama u području digitalnog obrazovanja i otvorenih obrazovnih sadržaja na europskim LIS školama i odsjecima.

Na kraju, Kristina Feldvari i Milijana Mićunović predstavile su rad pod naslovom „Dezinformacije, teorije zavjera o cjepivu protiv covida-19 na društvenim mrežama i medijima” koji je izložen na konferenciji Comunication Management Forum 2021 19. ožujka 2021. Budući da dezinformacije i teorije zavjera na (društvenim) medijima utječu na dostupnost točnih zdravstvenih informacija, zdravstvenu pismenost i na stavove prema cijepljenju, što se posebice pokazalo problematičnim tijekom pandemije COVID-19 bolesti, cilj je ovoga rada bio istražiti mišljenje i stavove javnosti, odnosno dezinformacije i teorije zavjera o cijepljenju i COVID-19 cjepivu na internetskim portalima i društvenoj mreži Facebook.

doc. dr. sc. Milijana Mićunović