Gostujuće predavanje Aleksandre Šutalo na kolegiju Vrednovanje informacijskih usluga

Aleksandra Šutalo, voditeljica Gradske knjižnice Požega, održala je 15. svibnja 2023. predavanje pod naslovom Izazovi promjene organizacijske kulture u Gradskoj knjižnici Požega. Predavanje je održano za studente prve godine dvopredmetnog diplomskog studija Informatologije u okviru kolegija Vrednovanje informacijskih usluga (nositeljica prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog). Kako je predavanje bilo otvoreno za javnost, pridružila mu se i nekolicina studenata druge godine preddiplomskog studija Informatologije.

Nakon dugogodišnjih nastojanja i investiranja u obnovu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i osnivača Grada Požege 15. ožujka 2021. Gradska knjižnica Požega otvorila je vrata nove, namjenski preuređene i dograđene knjižnice. Ovaj specifični arhitektonski projekt, koji spaja zgradu koja je zaštićeno kulturno dobro s modernim, novim dograđenim dijelom, iziskivao je suradnju s konzervatorskim odjelom Ministarstva kulture i medija u Požegi.  

Otvaranjem nove knjižnice stanovnici Požege nisu dobili samo novu zgradu nego i posve novu i drugačije koncipiranu narodnu knjižnicu u kojoj su bili reorganizirani odjeli, djelatnici su imali nova zaduženja, fond je bio revitaliziran, knjižnične usluge modernizirane, broj i kvaliteta knjižničnih programa drastično je porastao – a sve je to bio rezultat nastojanja voditeljice da temeljito promijeni organizacijsku kulturu i time u potpunosti transformira knjižnicu. Dakako da promjena nije bila ni jednostavna ni brza, a o problemima i izazovima na koje je pri tome nailazila i kako je te probleme i poteškoće rješavala kolegica Šutalo ispričala je studentima informacijskih znanosti.

prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog