Gostujuće predavanje – Sabina Rako

Kolegica iz Sveučilišnog računskog centra – SRCE Sabina Rako održala je gostujuće predavanje studentima 1. godine diplomskog studija Informatologije na Odsjeku za informacijske znanosti na kolegiju Predmetno označivanje i pretraživanje. Predavanje se održalo u vrijeme nastave, u petak, 15. 12. 2023. u 11,30 u učionici 16.

U predavanju ,,Obrada teksta u programskom jeziku R” studentima se predstavio programski jezik R i popratna radna okruženja (R i R Studio Desktop) te njihove mogućnosti u kontekstu strojne obrade teksta. Studenti su se na praktičnim primjerima upoznali s postupkom obrade teksta u R-u, od učitavanja potrebnih paketa, pripreme teksta, pročišćavanja teksta, izrade obrnute datoteke/indeksa te izrade matrice pojavljivanja s dodavanjem težine i bez dodavanja, kao i popratnih jednostavnih vizualizacija. Dan je i primjer obrade teksta na engleskom i hrvatskom jeziku s ciljem poticanja rasprave o sličnostima i različitostima. Dodatno, dan je i pregled mogućnosti stjecanja vještina vezanih za uporabu R-a za studente, kao i nekoliko primjera nacionalnih arhiva korisnih za buduće stručnjake u području informacijskih znanosti.