Predstavljanje pilot-projekata

Dana 26. veljače 2014. godine održano je predstavljanje pilot-projekata studenata druge godine diplomskog studija Informatologije. Pilot-projekti obavezna su aktivnost u 3. semestru diplomskog studija Informatologije uvrštena u Nastavni plan i program. Nose 8 ECTS-bodova te podrazumijevaju samostalnu organizaciju, provedbu i predstavljanje rezultata pilot-projekta uz nadzor mentora. Cilj je pilot-projekata ostvariti konkretan i opipljiv rezultat, a u predlaganju tema za pilot-projekte mentori se vode načelima korisnosti rezultata projekata za studente, Odsjek i nastavni proces u cjelini, ali i za širu društvenu zajednicu. U ak. god. 2013/2014. realizirano je 7 pilot projekata.

 

 

Citatna analiza ispitne literature na preddiplomskim i diplomskim studijima na Filozofskom fakultetu u Osijeku: akademska godina 2013/2014. Meri Bajić 

Mia Begović

Sanjica Faletar Tanacković 

Darko Lacović

Prezentacija baze razvojnih programera Osijek Sotware City udruge Josip Brčina 

Andrea Smajić

Tomislav Jakopec
Citatna analiza završnih radova studenata Filozofskog fakulteta u Osijeku: akademska godina 2012/2013. Zrinka Čičak 

Anja Đurđević

Kornelija Petr Balog 

Kristina Feldvari

Evidencija nagrađenih studenata FFOS-a Eleonora Đekić 

Helena Spahić

Tomislav Jakopec
Trendovi u razvoju nastavnih programa i znanstvenih aktivnosti europskih LIS škola Alana Fištrović 

Ivana Macokatić

Hrvojka Serdarušić

Sanjica Faletar-Tanacković 

Boris Badurina

Milijana Mičunović

Izrada mrežnog mjesta, vizualnog identiteta i promotivnog video materijala za ASISt European Workshop (AEW) konferenciju Mirna Gilman 

Ivona Krkač

Tanja Slijepčević

Boris Bosančić 

Josipa Selthofer

Milijana Mičunović

Citatna analiza diplomskih radova studenata Filozofskog fakulteta u Osijeku: akademska godina 2012/2013. Ana-Marija Hećimović 

Dino Maganjić

Kornelija Petr Balog 

Kristina Feldvari

Projekt

Student

Nastavnici

Citatna analiza ispitne literature na preddiplomskim i diplomskim studijima na Filozofskom fakultetu u Osijeku: akademska godina 2013/2014.

Meri Bajić

Mia Begović

Sanjica Faletar Tanacković

Darko Lacović

Prezentacija baze razvojnih programera Osijek Sotware City udruge

Josip Brčina

Andrea Smajić

Tomislav Jakopec

Citatna analiza završnih radova studenata Filozofskog fakulteta u Osijeku: akademska godina 2012/2013.

Zrinka Čičak

Anja Đurđević

Kornelija Petr Balog

Kristina Feldvari

Evidencija nagrađenih studenata FFOS-a

Eleonora Đekić

Helena Spahić

Tomislav Jakopec

Trendovi u razvoju nastavnih programa i znanstvenih aktivnosti europskih LIS škola

Alana Fištrović

Ivana Macokatić

Hrvojka Serdarušić

Sanjica Faletar-Tanacković

Boris Badurina

Milijana Mičunović

Izrada mrežnog mjesta, vizualnog identiteta i promotivnog video materijala za ASISt European Workshop (AEW) konferenciju

Mirna Gilman

Ivona Krkač

Tanja Slijepčević

Boris Bosančić

Josipa Selthofer

Milijana Mičunović

Citatna analiza diplomskih radova studenata Filozofskog fakulteta u Osijeku: akademska godina 2012/2013.

Ana-Marija Hećimović

Dino Maganjić

Kornelija Petr Balog

Kristina Feldvari

Odgovorite

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *