Predstavljanje pilot projekata

2. ožujka održano je predstavljanje pilot projekata studenata druge godine diplomskog studija Informatologije. Pilot-projekti obavezna su aktivnost u 3. semestru diplomskog studija Informatologije uvrštena u Nastavni plan i program. Nose 8 ECTS-bodova te podrazumijevaju samostalnu organizaciju, provedbu i predstavljanje rezultata pilot-projekta uz nadzor mentora. Cilj je pilot-projekata ostvariti konkretan i opipljiv rezultat, a u predlaganju tema za pilot-projekte mentori se vode načelima korisnosti rezultata projekata za studente, Odsjek i nastavni proces u cjelini, ali i za širu društvenu zajednicu. U 2011. godini realizirano je 18 pilot-projekata

 

NASLOV PROJEKTA MENTOR STUDENT
Citatna analiza završnih radova studenata Filozofskog fakulteta u Osijeku: akademska godina 2009./10. Kornelija Petr Balog Marinela Šmider 

Iva Sopka

Utjecaj korištenja usluga Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku i Knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku na uspjeh studenata Boris Badurina i Milijana Mičunović Tihomira Čop 

Ana Pervan

Reorganizacija zbirke doktorskih disertacija knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku, ujednačavanje bibliografskih zapisa te stvaranje zbirke sažetaka i sadržaja Ivana Martinović Angela Lozić 

Martina Marić

Uređivanje specijalne zbirke župne knjižnice Višnjevac – 1. faza Darko Lacović Mirta Kvesić 

Zrinka Pajeska

Tezaurus repozitorija Odsjeka za informacijske znanosti u Osijeku, II. dio Kristina Feldvari Jelica Grgić 

Tihana Pavić

Resigniranje knjižne građe s područja psihologije Knjižnice Filozofskog fakulteta Osijek i izrada informacijskog vodiča kroz fond knjižnice za studente psihologije Snježana Stanarević Andrea Dvoržak 

Marina Krimer

Katarina Lulić

Digitalna zbirka sitnog tiska u Muzeju Slavonije u Osijeku Jelena Lakuš i Marina Vinaj Zvonimir Klobučar 

Hrvoje Kuzmanović

Informacijska arhitektura mrežnih stranica Knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku Boris Bosančić i Sanjica Faletar Tanacković Ljiljana Milković
Kreiranje web stranice Udruge za samozastupanje Osijek Anita Papić Igor Ignjačić 

Ivan Pozderac

Analiza uspješnosti potpora hrvatskom nakladništvu 2003. – 2010. Zoran Velagić Blanka Bunjevac 

Martina Jošavac

Zbirka dokumentacije pilot projekata studenata informatologije u digitalnom repozitoriju Odsjeka za informacijske znanosti Boris Bosančić Dijana Benić 

Ingrid Mak

Uspostava društvene mreže na mrežnom mjestu Odsjeka za informacijske znanosti Tomislav Jakopec Sanja Adašević 

Domagoj Tominac

Istraživanje materijala osječkih novina Damir Hasenay Ksenija Balić Mihalj 

Petra Jakobović

Čitanka iz zaštite knjižnične građe Maja Krtalić Mirna Markulin Barna 

Jelena Vukadin

Promidžba Odsjeka za informacijske znanosti Josipa Selthofer Marijana Zandt
Uspostava digitalnog repozitorija e-prints knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku Boris Badurina i Tomislav Jakopec Dražen Dujak 

Ivona Jozić

Promocija i uređenje zbirke Muzeja školjaka i ostalog morskog svijeta Udruge “Gloria Maris” Milijana Mičunović i Boris Badurina Martina Junušić 

Ivana Blažević

On-line završni ispit Gordana Dukić Ivana Janješić 

Margarita Magjer

Odgovorite

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *