BOBCATSSS 2024

Borna Petrović i Martina Slobođanac, studenti 1. godine diplomskog studija na Odsjeku za informacijske znanosti, te prof. dr. Sanjica Faletar, sudjelovali su u međunarodnoj konferenciji BOBCATSSS, koja se od 23. do 25. 1. 2024. održala na Sveučilištu Coimbra, Španjolska. Na konferenciji su predstavili rad pod naslovom Croatian and Portuguese students’ perception and expectations of the LIS program and profession, koji su izradili u suautorstvu s kolegicama iz Portugala (Ana Lúcia Terra, Beatriz Marques Chaíça i Carolina Alves).