Izv. prof. dr. sc. Anita Papić na Erasmus mobilnosti nastavnika na Sveučilištu u Grazu

Od 28. listopada 2023. do 5. studenoga 2023. izv. prof. dr. sc. Anita Papić boravila je na Institutu
za operacijske i informacijske sustave Sveučilišta u Grazu (Institut für Operations und
Information Systems Universität Graz) u Austriji sa svrhom održavanja nastave u sklopu
Erasmus+ programa mobilnosti nastavnog osoblja.
Tekst napisala: izv. prof. dr. sc. Anita Papić