Razgovor s prof. dr. sc. Sanjicom Faletar u Večernjem listu

U posebnom prilogu Večernjeg lista Ordinacija objavljen je razgovor s prof. dr. sc. Sanjicom Faletar, voditeljicom znanstvenog projekta Izgradnja demenciji prijateljskih knjižnica. U prilogu su predstavljeni dosadašnji rezultati te planirane projektne aktivnosti čiji je cilj podizanje kvaliteta života starijih osoba i osoba s demencijom u gradu Osijeku te informirati građane o demenciji kako bi ih se potaknulo na preventivno djelovanje te destigmatizaciju osoba s demencijom.

prof. dr. sc. Sanjica Faletar