Terenska nastava u Puli i Rijeci

Studenti polaznici kolegija Informacijska i digitalna pismenost u nastavi (I. g. diplomskog studija informatologije, informacijskih tehnologija, nakladništva, engleskog, njemačkog i mađarskog jezika i književnosti te III. g. preddiplomskog studija informatologije) od 30. studenog do 2. prosinca 2022. godine bili su na terenskoj nastavi u organizaciji izv. prof. dr. sc. Ivane Martinović u suradnji s dr. sc. Dejanom Golenko s Pravnog fakulteta u Rijeci te doc. dr. sc. Martinom Mavrinac s Medicinskog fakulteta u Rijeci. Prvi dan terenske nastave bio je posvećen sajmu Sa(n)jam knjige u Istri koji se 20 godina održava u Puli i promocijama dviju knjiga: Granica bugarske autorice Kapke Kassabove i Potopljeni grad talijanske spisateljice Marte Barone. Sljedeći dan posjetili smo Muzej grada Rijeke – Palaču Šećerane i Dječju kuću te na Medicinskom fakultetu u Rijeci sudjelovali u programu informacijske pismenosti u medicini. Treći dan terenske nastave u Knjižnici Pravnog fakulteta u Rijeci sudjelovali smo u programu informacijskog i digitalnog opismenjavanja te zajedno sa studentima prve godine prava sudjelovali na kolegiju Pravno pisanje.

izv. prof. dr. sc. Ivana Martinović