Terenska nastava u Vukovaru i Iloku

U subotu 14. 5. 2022. studenti 1. i 2. godine preddipl. studija Informatologije (uključujući Erasmus studenticu iz Francuske), u okviru terenske nastave iz kolegija „Uvod u muzeologiju“ posjetili su Muzej vučedolske kulture u Vukovaru te Muzej grada Iloka i samostansku knjižnicu i crkvu sv. Ivana Kapistrana u Iloku.

Muzej vučedolske kulture posvećen je prapovijesnoj, vučedolskoj kulturi iz 3. tsč. pr. n. e. i dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih nagrada (muzeoloških i arhitektonskih). 

Muzej grada Iloka zavičajni je muzej koji ove godine slavi 70. godina postojanja, a smješten je u obnovljenom Dvorcu Odescalchi, u povijesnoj jezgri grada.

Knjižnica franjevačkog samostana u Iloku skrbi o vrijednom spomeničkom knjižnom blagu uključujući i tri inkunabule.

prof. dr. sc. Sanjica Faletar