Pohvale i nagrade studentima

Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 15. prosinca 2021. godine sukladno Pravilniku o nagrađivanju i pohvaljivanju studenata donijelo je odluku o pohvalama studenata za završen sveučilišni preddiplomski studij pri čemu su najveću pohvalu (summa cum laude) za prosjek ocjena 4,9 dobile Marija Milošević, studentica 1. godine diplomskog studija informatologije i informacijske tehnologije i Ena Maurus, studentica 1. godine diplomskog studija informacijske tehnologije i nakladništva.

Na Dan Filozofskog fakulteta u Osijeku 10. veljače 2022. godine pohvalu za izvannastavne aktivnosti dobila je studentica 1. godine diplomskog studija informacijske tehnologije i nakladništva Donata Szombathelyi. Tom prigodom dodijeljena je i Dekanova nagrada Bernardi Bošnjak, studentici 3. godine preddiplomskog studija informatologije za prosjek ocjena 4,8.

Čestitamo!