Nastupno predavanje dr. sc. Kristine Feldvari

Dana 22. studenog 2018. godine dr. sc. Kristina Feldvari održala je nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Kornelije Petr Balog  kao predsjednice,  izv. prof. dr. sc. Sanjice Faletar Tanacković i doc. dr. sc. Borisa Bosančića, kao članova te ostalim nastavnicima i studentima Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Tema nastupnog predavanja bila je “Jezici i sustavi za predmetno označavanje i pretraživanje”, a održano je u sklopu kolegija Predmetno označivanje i pretraživanje na dvopredmetnom diplomskom sveučilišnom studiju Informatologije na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

 

Odgovorite

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *