Ljetna škola DESS2021

O europskoj ljetnoj školi informacijskih znanosti DESS2021 koja se održava na Filozofskom fakultetu Osijek od 06. do 10. rujna možete pročitati na ovdje.

24. AKM seminar

Poštovane kolegice i kolege, svi zainteresirani, 

obavještavamo vas da će se 24. AKM seminar, koji se trebao održati u studenome 2020. godine, održati 24.- 26. studenoga 2021. u Poreču, na našoj tradicionalnoj lokaciji – Hotel Valamar Diamant. 

Održavanje skupa planira se u fizičkome obliku, ali ukoliko okolnosti to ne budu dopuštale, svakako ćemo održati ili hibridni ili u potpunosti online seminar.

Budući smo do zadnjega časa čekali ove recentne pozitivne pokazatelje oko epidemiološke  situacije, vrijeme nam brzo izmiče, pa ovom prigodom objavljujemo i važne organizacijske datume, kojih molimo da se maksimalno pridržavate:

 • 10. rujna 2021. – rok za prijavu sažetaka izlaganja, tema i sinopsisa radionica, te tema postera;
 • 25. rujna 2021. – krajnji rok za odgovor Programskoga odbora prijavljenim autorima;
 • 15. studenoga 2021. – rok za dostavu integralnih radova, opisa radionica, te tekstova postera.

Programski odbor 24. AKM seminara

RED 2021

Na međunarodnoj konferenciji 10th International Scientific Symposium “Region, Entrepreneurship, Development” (RED 2021) koja je održana online 17. lipnja 2021. godine doc. dr. sc. Darko Lacović izložio je rad pod naslovom Information seeking in the workplace: a study of employees in eastern Croatia. U izlaganju je predstavljeno kvantitativno istraživanje provedeno sa studenticama diplomskog studija Ivanom Čurik i Majom Šimenić.

doc. dr. sc. Darko Lacović

Otvoreni četvrtak

Dana 27. 5. 2021. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković, Kornelija Petr Balog i Silvija Dološić (Udruga Memoria Osijek) predstavile su na Otvorenom četvrtku Filozofskog fakulteta Osijek dvogodišnji interdisciplinarni projekt  UNIOS ZUP 2018 – 76 “Informacijske potrebe oboljelih od Alzheimerove bolesti i članova njihovih obitelji” (19. 11. 2018. – 31. 12. 2020.).

Sudjelovanje na konferenciji QQML 2021

Na virtualnoj konferenciji međunarodnoj konferenciji QQML 2021 (International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries) koja se održala od 25. do 28. svibnja 2021. prof. dr. sc. Damir Hasenay i asistentica Ines Horvat održali su 27. svibnja 2021. izlaganje pod naslovom Methodological Considerations of Written Heritage Interpretation.

Znanstveni kolokvij Odsjeka za informacijske znanosti

Znanstveni kolokvij Odsjeka za informacijske znanosti održao se u srijedu, 26. svibnja 2021., u virtualnoj učionici 110 u 12:30 sati. Nastavnici Odsjeka su predstavili svoje znanstvene aktivnosti. Program znanstvenog kolokvija možete pronaći u nastavku.

1. Projekt DECriS (Digital Education for Crisis Situations). Više o projektu možete pročitati ovdje.

2. Projekt Zlatne godine
Cilj je projekta uključivanje osoba starije životne dobi u život zajednice kroz organizaciju aktivnosti koje su prilagođene njihovim potrebama i interesima. Aktivnosti koje će se provesti kroz projekt su organizacija radionica zdrave prehrane i tjelovježbe, filmske večeri, zabava kroz društvene igre u prirodi i sl. Nositelj projekta je Hrvatska mreža za ruralni razvoj. U istraživačkom dijelu projekta uključeni profesori s Odsjeka za informacijske znanosti: prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković, prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog i doc. dr. sc. Tomislav Jakopec. Više možete pogledati u priloženoj prezentaciji.

3. Projekt Aktivna mirovina
Cilj projekta vezan je uz pripremu i provedbu aktivnosti Matice umirovljenika grada Osijeka radi stjecanja novih znanja i jačanja kapaciteta u području aktivnog starenja i povećanja kvalitete života umirovljenika. Tijekom projekta planira se i razvoj dvije nove socijalne inovacije – Oživimo povijest grada i Glazbena terapija – namijenjene poboljšanju kvalitete života umirovljenika. U projektu ispred Odsjeka za informacijske znanosti sudjeluju doc. dr. sc. Josipa Selthofer i doc. dr. sc. Tomislav Jakopec. Više možete pogledati u priloženoj prezentaciji.

4. IConference 2021
E-konferencija 2021. (iConference 2021) organizacije informacijskih škola I-Schools izvorno je zamišljena kao četverodnevna “hibridna” konferencija s mogućnošću virtualnog i kontaktnog sudjelovanja. Kako je tekuća pandemija COVID-19 putovanje učinila nepraktičnim, konferencija se održala u virtualnom obliku od 17. do 31. ožujka 2021. Organizator konferencije bila je Škola za upravljanje informacijskim izvorima (The School of Information Resource Management – SIRM) sa Renmin sveučilišta Kine (Renmin University of China). Tema konferencije: Raznolikost | Divergencija | Dijalog (Diversity | Divergence | Dialogue). Preko 500 sudionika imalo je priliku poslušati oko stotinjak unaprijed snimljenih predavanja, šest radionica, sedamnaest izlaganja doktorskih studenta i sl. te ostvariti kontakt u virtualnom okruženju.

5. LIDA 2021
Od 19. do 22. 4. 2021. godine održana je međunarodna konferencija Libraries in the Digital Age (LIDA) koja se, u suorganizaciji Rutgers Sveučilišta iz SAD-a, Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Osijek te Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, održava od 2000. godine. Ovogodišnja se konferencija bavila izazovima i identitetskim promjenama koje digitalna paradigma donosi knjižnicama, obrazovnim ustanovama i građanima, s posebnim naglaskom na etičke aspekte. O toj i srodnim temama izlagalo je preko 150 autora iz čitavog svijeta (Hrvatska, Češka, Danska, Francuska, Njemačka, Grčka, Indonezija, Irska, Izrael, Latvija, Libanon, Norveška, Poljska , Portugal, Slovačka, Slovenija, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, SAD). Na konferenciji je sudjelovalo i 26 doktorskih i diplomskih studenta iz više zemalja. Jedna od tri pozvana predavača na skupu je bila Milijana Mičunović s Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Osijek koja je u svojem iznimno zanimljivom predavanju govorila o suživotu ljudi i tehnologije u tzv. tehnosferi. Na skupu je sudjelovalo više nastavnika s Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakultet Osijek, koji su predstavili rezultate svojih istraživanja (Boris Bosančić, G. Gašo, S. Faletar Tanacković, K. Petr Balog, M. Gilman Ranogajec, B. Badurina), a nagradu za najbolji studentski poster dobila je Ines Horvat za rad o hrvatskoj pisanoj baštini i njezinoj ulozi u očuvanju kulturnog identiteta. Nagradu za najbolji studentski rad dobili su diplomandi Filozofskog fakulteta Osijek, Ivona Grgić i Cvijetin Vidaković, za svoje istraživanje informacijskog ponašanja umirovljenika te izradu aplikacije koja bi im trebala olakšati pronalaženje korisnih informacija na internetu. Sljedeća će se LIDA održati u Osijeku u svibnju 2023.

6. PROJEKT UNIOS ZUP 2018 – 76 “Informacijske potrebe oboljelih od Alzheimerove bolesti i članova njihovih obitelji”
Cilj je projekta bio utvrditi informacijske potrebe osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti (AB), članova njihovih obitelji (neformalnih njegovatelja) i/ili skrbnika vezane uz financijska, socijalna, mirovinska, nasljedna, zdravstvena i druga prava i pitanja te obrasce njihova informacijskog ponašanja. Posebna je pažnja pritom stavljena na identifikaciju prepreka na koje ove osobe nailaze pri traženju potrebnih informacija i poteškoće vezane uz postupak realizacije navedenih prava.  Osnovni je zaključak provedenih istraživanja da postojeće zakonske mjere i politike nisu posebno okrenute potrebama osoba oboljelih od Alzheimerove bolest, te da u svojoj biti krše njihova temeljna ljudska prava. Nadalje, utvrđeno je da u gradu Osijeku ne postoji odgovarajući sustav podrške (zdravstveni, socijalni, informacijski) za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti članove njihovih obitelji te da većina njihovih potreba ostaje nezadovoljena. Oboljeli i članovi njihovih obitelji imaju brojna pitanja koja ne znaju komu postaviti, nisu upoznati sa svojim pravima niti znaju kako ih ostvariti. Na temelju znanstvenih spoznaja dobivenih u projektu priređen je tiskani Vodič s korisnim i provjerenim informacijama koje mogu olakšati život osobama s Alzheimerovom bolešću, članovima njihovih obitelji i ostalim osobama uključenima u njihovu skrb i njegu u gradu Osijeku. Također, financijskim sredstvima projekta nabavljena je knjižna i neknjižna građa koja će činiti temelj specijalne knjižnične zbirke u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek, a koja će biti namijenjena osobama oboljelima od AB i članovima njihovih obitelji i koristit će se u terapijske i istraživačke svrhe.   

7. Prijava projekta Izgradnja demenciji prijateljskih narodnih knjižnica: teorijske i praktične pretpostavke.
U planu je nastavak projekta čija bi svrha bila istražiti teorijske i praktične pretpostavke za izgradnju demenciji prijateljskih narodnih knjižnica kao kulturnih ustanova u kojima se osobe s Alzheimerovom bolešću osjećaju dobrodošlo i uključeno. Kroz planirane znanstvenoistraživačke i stručne aktivnosti, a u koje će pored znanstvenika biti uključeni i studenti te lokalni kulturni sektor i zainteresirane civilne udruge, projekt će pokušati odgovoriti na jedan od značajnijih izazova suvremenog hrvatskog društva: podizanje kvalitete života osoba s Alzheimerovom bolešću, i uključivati će educiranje i senzibilizaciju knjižničara i studenata informatologije – budućih knjižničara o AB, te uključivanje oboljelih od AB u društveni život zajednice kroz prilagodbu knjižničnih usluga njihovim potrebama i interesima te izradu prilagođenih materijala za čitanje.

30. stručni kolokvij Odsjeka za informacijske znanosti

27. travnja 2021. od 14:00 do 15:30 sati

Program:

 • Predstavljanje dva broja časopisa LIBROS – Maja Šimenić i Dora Tatar
 • Code Week – Daniela Šarić
 • Hackathon i WebCamp – Ena Maurus
 • BOBCATSSS 2020. – Maja Šimenić
 • Bibliocikliranje 2019. i 2021. – Hana Lelas i Klara Krnjaković
 • Čitateljski klub Libros – Adrian Buček
 • Erasmus u Pečuhu – Eva Stojić
 • Noć knjige 2021. i radionica za djecu – Ana Kljajić i Izabel Zdravčević

Europe Code Week

Studentice Daniela Šarić, Tomislava Žilić i Marija Žilić i 2020. godine provodile su aktivnosti u sklopu Europe Code Weeka te su održana sljedeća predavanja:

 • za učenike Opće gimnazije Osijek, Opće gimnazije Sisak te Elektrotehničke i prometne škole Osijek:
  • 19. listopada 2020. predavanje je održao Matej Mijić iz tvrtke Prototyp na temu Razvoj mobilnih aplikacija u React Nativeu.
  • 20. listopada 2020. predavanje je održao Cvijetin Vidaković iz tvrtke FIVE na temu Uloga QA u procesu izrade digitalnog produkta.
 • za učenike Opće gimnazije Kutina i Elektrotehničke i prometne škole Osijek:
  • 2. listopada 2020. predavanje su održali Boris Rauš i Vedran Mijatović iz tvrtke Bamboo Lab na temu Online news feed crawlers
  • 23. listopada 2020. predavanje su održali Damir Jurković, Marina Vratarić iz tvrtke COBE Tech na temu Kako izgleda praksa u IT-u?