Obrana diplomskog rada

Dana 7. prosinca 2017. godine student Robert Janus uspješno je obranio diplomski rad pod naslovom “Objektivistički pristup informaciji Toma Stoniera” pred povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Anita Papić, predsjednica, doc. dr. sc. Boris Badurina, član i doc. dr. sc. Boris Bosančić, mentor.

Odgovorite

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *