Razmjena mladih Red to the bull – Litva / The Red to the Bull Youth Exchange in Lithuania

Razmjena mladih Red to the Bull u Litvi, u kojoj sam sudjelovala od 13. do 21. studenog, bila je uistinu transformativno iskustvo koje je okupilo 30 mladih ljudi iz pet različitih zemalja- Litve, Grčke, Turske, Španjolske i Hrvatske. Projekt, financiran iz programa Erasmus+ i Europske unije, imao je za cilj pozabaviti se problemom zlostavljanja (bullyinga i mobinga) u našim zemljama, naglašavajući važnost i mogućnosti smanjenja stope i pojave istog.

Tijekom osmodnevnog projekta imala sam priliku upoznati bogate tradicije iz drugih zemalja sudionica što mi je omogućilo da proširim svoje kulturne horizonte. Međutim, sam projekt nadilazi kulturnu razmjenu. Kroz kontinuirane rasprave, radionice rješavanja raznih problema i druge zanimljive aktivnosti, uronili smo u raznovrsne aspekte zlostavljanja te istraživali načine za borbu protiv nasilja. Jedan od važnijih aspekata ovog projekta bilo je uključivanje umjetničkih metoda kao sredstva za poticanje rasprave o problemu zlostavljanja. Ovakav svježi i zanimljiv pristup je rasprave učinio dinamičnijima i nama kao sudionicima omogućio da kreativno izrazimo svoje emocije i iskustva. 

Ovaj projekt je između ostalog imao i veliki utjecaj na moj osobni rast; stekla sam uvid u težinu zlostavljanja i njegove posljedice, te ono najvažnije razvila sam i praktične vještine snalaženja u izazovnim situacijama. Posebno bih htjela naglasiti da smo na jednoj od radionica imali priliku raditi i pričati s profesionalnom psihologinjom, što je zaista hvale vrijedan čin od strane organizacije projekta. 

Naravno, ovakvi projekti nisu samo cjelodnevne radionice. Uz sve aktivnosti, voditelji projekta ostavljali su nam i dovoljno slobodnog vremena za razgledavanje Vilniusa, glavnog grada Litve i Elniakampisa, mjesta u kojem smo boravili tijekom projekta. Također, slobodno vrijeme nam je omogućilo bolje upoznavanje s drugim sudionicima te nam time pružajući mogućnost da steknemo zaista posebna prijateljstva i stvorimo najljepša sjećanja!

The Red to the Bull Youth Exchange in Lithuania, in which I participated from November 13th to 21st, was truly a transformative experience that brought together 30 young people from five different countries – Lithuania, Greece, Turkey, Spain, and Croatia. The project, funded by the Erasmus+ program and the European Union, aimed to address the issue of bullying and mobbing in our countries, emphasizing the importance and possibilities of reducing its prevalence.

During the eight-day project, I had the opportunity to get to know the rich traditions of participants from other countries, allowing me to broaden my cultural horizons. However, the project went beyond cultural exchange. Through continuous discussions, problem-solving workshops, and other engaging activities, we delved into various aspects of bullying and explored ways to combat violence. One of the crucial aspects of this project was the incorporation of artistic methods as a means to encourage discussion about the issue of bullying. This fresh and interesting approach made the discussions dynamic and allowed us, as participants, to creatively express our emotions and experiences.

This project had a significant impact on my personal growth; I gained insight into the severity of bullying and its consequences. Most importantly, I developed practical skills to navigate challenging situations. I would like to emphasize that, during one of the workshops, we had the opportunity to work with and talk to a professional psychologist, which was a commendable act by the project organizers.

Of course, such projects are not just full-day workshops. Alongside all the activities, project leaders provided us with enough free time to explore Vilnius, the capital of Lithuania and Elniakampis, where we stayed during the project. Also, free time allowed us to meet other participants better and form truly special friendships, creating some of the most beautiful memories!

Tekst napisala / written by: Leonarda Litvić


Informacijske i komunikacijske znanosti u kontekstu promjena

Izv. prof. dr. sc. Anita Papić je u svojstvu zamjenice pročelnice Odsjeka za informacijske
znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku na poziv organizatora konferencije „Informacijske i
komunikacijske znanosti u kontekstu promjena“ održala izlaganje „Informacijske znanosti u
kontekstu promjena: 25. obljetnica Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u
Osijeku“. Konferencija ICS23 osmišljena je kao istraživanje i rasprava o informacijskim i
komunikacijskim znanostima, te je nastavak panel rasprave održane na Sveučilištu Sjever u
veljači 2023. godine na kojoj se govorilo o suvremenim tijekovima u navedenom području
znanosti. Cilj je ovom konferencijom skrenuti pozornost na prije više od trideset godina
uspostavljeno zajedništvo informacijsko-komunikacijskih znanosti, te pokušati odgovoriti na
pitanje je li ono danas jače nego što je to bilo u svojim začecima ili su sve znanstvene discipline
ponovno u preispitivanju.

Tekst napisala: izv. prof. dr. sc. Anita Papić

Okrugli stol “Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja koje imaju poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD)”

19. okrugli stol u organizaciji Komisije za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe
s posebnim potrebama i Komisije za narodne knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva
održan je 22. rujna 2023. godine u malome predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u
Zagrebu pod nazivom Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja koje imaju poremećaj
pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD). Na skupu se govorilo o teškoćama čitanja osoba s
poremećajem pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD), uslugama koje knjižnice nude za
navedenu skupinu i načinima na kojima im knjižnice mogu pomoći te su predstavljeni
primjeri dobre prakse iz zemlje i inozemstva. Šezdesetak sudionika je dobilo uvid u to koliko
je naše društvo informirano, senzibilizirano i educirano o osobama s navedenom teškoćom.
Usvojili su i znanja koja će moći primijeniti u svom svakodnevnome radu kroz senzibilizaciju
zajednice za potrebe osoba s poremećajem pozornosti te promicanje i zagovaranje njihovih
prava i potreba. Više informacija o samom skupu i program izlaganja dostupno je ovdje:
https://www.nsk.hr/19-okrugli-stol-za-knjiznicne-usluge-za-osobe-s-invaliditetom-i-osobe-s-
posebnim-potrebama/

Suorganizatori su ovogodišnjega Okrugloga stola, uz Hrvatsko knjižničarsko društvo, bili
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Knjižnice grada Zagreba, Edukacijsko-
rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Filozofski fakultet u Osijeku.

S obzirom da je Filozofski fakultet u Osijeku suorganizator, studentice s Odsjeka za
informacijske znanosti Lucija Grgić i Klara Krnjaković pomagale su pri pripremi i
organizaciji skupa (priprema materijala komunikacija sa sudionicima itd.) te su stekle vrijedna
znanja o ovoj korisničkoj skupini u knjižnicama ali i nove korisne vještine i vrijedna
poznanstva.
Tekst napisala: Klara Krnjaković, studentica

Posjet učenika srednje škole Žepče, BIH (smjer web dizajn)

U petak, 17. 11. 2023., posjetili su nas učenici srednje škole “Žepče” smjer web dizajner, po hrvatskom nastavnom planu i programu. Ukupno 42 učenika, naša alumni Ivana (djevojački Jakić) Zovko i još dvije profesorice uz posjet FFOS, odvele su učenike i u dvije IT tvrtke (“DICE” i “ENDAVA”). Na FFOS su sudjelovali na predavanju u sklopu kolegija Oblikovanje mrežnih stranica. Učenici su imali priliku vidjeti kako je studirati na FFOS-u te iz prve ruke doživjeti kako je to raditi u IT tvrtki. Domaćini u IT tvrtkama su uz predstavljanje svojih tvrtki učenicima, iste proveli kroz nekoliko radnih mjesta kako bi učenici doživjeli što to znači raditi u IT-u.
Učenici su domaćinu, Tomislavu Jakopecu, donijeli prigodan poklon.


Prof. dr. sc. Sanda Erdelez – Fulbright Specialist na Filozofskom fakultetu u Osijeku

Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku na tri je tjedna ugostio prof. dr. sc. Sandu Erdelez, dekanicu Škole za knjižničarstvo i informacijske znanosti iz Bostona, SAD (School of Library and Information Science, Simmons University, Boston, USA). Prof. Sanda Erdelez na Odsjek je došla preko programa američke vlade pod nazivom Fulbright Specialist. Osnovna je svrha tog programa unapređivanje međusobnog razumijevanja, uspostavljanje dugoročne suradnje i stvaranje prilika za institucionalne veze između američkih stručnjaka i stručnjaka iz drugih zemalja. Program Fulbright specialist (FSP) daje mogućnost visoko kvalificiranim američkim akademicima i stručnjacima da podijele svoje stručno znanje provođenjem edukativnih projekata, a koji su u skladu s potrebama institucije domaćina. Neke od aktivnosti koje taj program financira jesu: predavanja, seminari ili radionice; savjeti o kadrovskoj politici; razvoj novih nastavnih programa; predavanja na prijediplomskoj ili diplomskoj razini; provođenje različitih oblika vrednovanja za instituciju domaćina. Više o samom programu može se pročitati na:  https://hr.usembassy.gov/fulbright-specialist-program-2024/.

Prof. dr. sc. Sanda Erdelez u Osijek je došla na poziv Odsjeka za informacijske znanosti koji planira reviziju svojih studijskih programa na diplomskoj razini te su željeli iskoristiti njezino bogato iskustvo visokoškolske profesorice iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti, a trenutačno i dekanice jedne od uglednih visokoškolskih ustanova u Americi iz tog područja. Važno je naglasiti i da profesorica Erdelez trenutačno predsjedava organizacijom iSchools, međunarodnim konzorcijem od preko 125 visokoobrazovnih institucija diljem svijeta posvećenom promicanju istraživanja o informacijama i informacijskoj tehnologiji (čiji je član i Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku). Prof. dr. sc. Sanda Erdelez međunarodno je priznata zbog svog rada u području knjižničarstva i informacijskih znanosti, s posebnim fokusom na razumijevanje ljudskog ponašanja u odnosu na informacije (human-information behavior ili HIB). Njezina pionirska istraživanja stvorila su okvir za slučajan pronalazak informacija (serendipity) u ljudskom ponašanju u odnosu na informacije (HIB) i uvela koncept ‘susreta s informacijama’ (information encountering ili IE), koji je postao ključan za razumijevanje bogatstva i raznolikosti HIB-a. Istraživanjem slučajnih susreta s informacijama u različitim kontekstima, kao što su web, informacije o zdravlju i čitanje i izvješćivanje o vijestima, profesorica Erdelez promijenila je način na koji nove generacije istraživača konceptualiziraju ponašanje s informacijama.

Tijekom svog trotjednog boravka na Odsjeku za informacijske znanosti (9. – 26. 10. 2023.) prof. dr. sc. Erdelez održala je dvije radionice (18. i 25. 10. 2023.) za djelatnike Odsjeka za informacijske znanosti na kojima se raspravljalo o pristupima i trendovima u visokoškolskom obrazovanju u području informacijskih i komunikacijskih znanosti u SAD-u i Hrvatskoj. Na radionicama se posebno raspravljalo o povećanju prepoznatljivosti profesije u hrvatskoj javnosti te o osuvremenjivanju programa novim temama i sadržajima. Osim radionica s članovima Odsjeka za informacijske znanosti prof. dr. sc. Sanda Erdelez održala je i nekoliko javnih predavanja. Dva su predavanja održana za članove Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (11. i 18. 10. 2023.). Prvo je predavanje tematiziralo organizaciju i izvedbu različitih vrsta doktorskih studija u SAD-u, dok je drugo predavanje bilo usmjereno prema razlikama napredovanja sveučilišnih nastavnika u SAD-u i Hrvatskoj. Predavanja su popraćena zanimljivom raspravom sudionika.

Za vrijeme boravka prof. dr. sc. Sande Erdelez u Osijeku uspostavljena je suradnja i s knjižničarima Slavonije i Baranje. Tako je u suradnji Američkog kutka pri Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici u Osijeku, Društva Slavonije, Baranje i Srijema te Odsjeka za informacijske znanosti profesorica Erdelez 19. 10. 2023. održala javno predavanje za knjižničare i studente informacijskih znanosti na temu Knjižnice i AI. Knjižnična je zajednica pokazala veliko zanimanje za tu temu te je profesorica predavanje ponovila putem Zooma za knjižničare Gradske knjižnice Požega.

Sva su (fizička) predavanja profesorice Erdelez održana na instituciji domaćinu, Filozofskom fakultetu u Osijeku.  Boravak profesorice Erdelez na Filozofskom fakultetu u Osijeku i njezini dragocjeni savjeti Odsjeku za informacijske znanosti bit će od velike pomoći prilikom naredne revizije diplomskog studija, a javile su se i ideje za pojačanu promociju studija među poslodavcima te novo apliciranje na Fulbright Specialist program. Osim ovog direktnog ishoda boravka prof. Erdelez u Osijeku, njezina je ekspertiza višestruko primijenjena kroz susrete i predavanja za knjižničare i studente informacijskih znanosti te smatramo da se treba nastaviti njegovati suradnja između hrvatskih i američkih institucija i stručnjaka. 

Na poveznici nalazi se prezentacija prof. Erdelez Knjižnice i AI.

Tekst napisala: prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog

86. godišnja konferencija Svjetskog udruženja informacijskih stručnjaka (ASIS&T) – London, 27.10.-31.10.2023.

Prof. dr. sc. Sanjica Faletar sudjelovala je na 86. godišnjoj konferenciji Svjetskog udruženja informacijskih stručnjaka (ASIS&T) koja se održala u Londonu od 27. do 31. 10. 2023. Na skupu, na kojem se okupilo preko 500 sudionika iz više od 30 zemalja iz čitavog svijeta, izložila je dva rada: rad pod naslovom “How Information Science Research Can Contribute to Development of Dementia-Friendly Communities” u suautorstvu s prof. dr. sc. Kornelijom Petr Balog te rad “Older Adults’ Attitudes Toward Digital Technology and Perceptions of Its Usefulness: Example of the City of Osijek, Croatia” u suautorstvu s Kornelijom Petr Balog i Tomislavom Jakopecom.

Sudjelovanje na konferenciji “The Geek Gathering”

“The Geek Gathering” konferencija održala se 5. i 6. listopada 2023. godine. Pod vodstvom doc. dr. sc. Tomislava Jakopeca, na konferenciji su, kao volonteri, sudjelovali Martina Bošković, Katarina – Marija Radaković, Kristina Gagulić, Leonarda Litvić, Monika Ageljić, Klara Krnjić, Dorotea Dražić, Luka Marić, Monika Brandić te Mijo Marković. Na konferenciji su sudjelovali: Martina Slobođanac, Lucija Smolka, Anna – Marie Gašparović, Dario Alduk, Sven Kroflin, Marija Milošević, Katarina Ćulap, Dominik Ivančić, Kristina Ćukac i Tamara Orihovac.

Prvi dan konferencije održao se u cafe baru “Trica”. Od 15:30 do 16:30 trajale su registracije, nakon čega je uslijedila riječ dobrodošlice. Prvo predavanje u obliku razgovora pod nazivom “Startina-up in Croatia – rising money from the US” održali su Vladimir Bosiljevac i Srđan Kovačević. Govorili su o počecima startup-a u Hrvatskoj po uzoru na američke investitore te kako to izgleda od razvoja ideje pa do same financijske strane. Sljedeće predavanje održao je Hrvoje Ćosić (CEO brzorastuće Aircash firme) pod nazivom “Aircash – a rising star of fintech#. Predstavio je Aircash – karticu koja omogućava digitalno i sigurno plaćanje. Iduće predavanje održao je Ivan Hendija pod nazivom “Danas gadget – sutra otpad?”, u kojem prestavlja pojam gadgetizacije društva. Kroz iznošenje svojeg  iskustva u radu s klijentima naveo je da brzorastući trendovi često rezultiraju elektroničkim otpadom. Time predstavlja svoj projekt restauracije takvog otpada i njegovim doniranjem što na kraju dovodi do osnutka “Udruge Kompići”. Posljednje predavanje pod nazivom “Brainwaves to bytes: engineering the digital brain” predstravio je Zvonimir Vrselja. Na kraju prvog dana konferencije održan je party.

Drugi, a ujedno i glavni dan konferencije većinski se održao u kinu Urania, nešto u cafe baru “Trica” te u “American Corneru” (GISKO). Registracija je trajala od 09:00 do 10:00 sati ispred kina Urania.

Dominik Vidaković održao je predavanje pod nazivom “Džabe ti novi feature ako ga ne koristi end-creature”. U tom predavanju predstavljena je važnost pozitivnog korisničkog iskustva te su navodeni razlozi zbog kojih bi se ono trebalo razvijati prema povratnim informacijama i prikupljenim podacima, a ne prema korisnikovim željama budući da se stvarno iskustvo često razlikuje od želje. Predavanje “How to know what your customers want – before they realize it themselves?” održala je Kaja Pavlinić – projekt menadžerica u IT području. Kroz predavanje podijelila je svoja iskustva i znanja o načinima razumijevanja korisnikovih potreba, ponašanja i želja. Savjetovala je koji AI alati mogu pripomoći te koji su načini razlučivanja korisnikovih želja, potreba i slično. Matej Dragun održao je predavanje “Smart write it down, the fools try to remember, we are asking AI”. Kroz predavanje predstavio je AI chatbotove koji su danas praktički svakodnevica. U svojem predavanju navodi kako je stvaranje AI chatbota izuzetno lako. Osim, ako je cilj da zatraženi odgovori imaju smisla.

U 13:00 je sati bio ručak – besplatan za sve sudionike.

Merlin Rebrović  podijelio je svoje iskustvo u radu za Google tim. Svoje iskustvo podijelio je kroz predavanje “How to have an amazing career working in the same place and on the same things for ten years”. Ističe kako je potrebno uložiti veliki broj sati u željeno područje kako bi se ostvarila odlična karijeru te si pružili brojne mogućnosti. Domagoj Blažanin održao je predavanje/radionicu pod nazivom “Fast (and furious) prototyping: staying ahead of the competition”. Kroz perspektivu jednog developera sudionici su imali priliku čuti najbolje primjere iz prakse development područja. Uz navođenje pravilnih strategija, sudionicima se daje uvid u to kako poticati inovacije, povezati teorijsko i praktično znanje te na taj način uvijek biti jedan korak ispred konkurencije. Posljednje predavanje “Why FinOps certification is the next step for IT profesional” održao je Dean Mišić. Kroz predavanje predstavio je što je to FinOps u IT industriji, zašto je ta pozicija brzorastuća po pitanju potražnje te na koji način postati certificirani FinOps i na taj se način istaknuti na globalnom tržištu rada.

Osvrt napisao Dario Alduk (3. godina prijediplomskog studija Informatologije)

Stručni skup “Suradnja, izgradnja, nadogradnja – Volontiranje u knjižnicama u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica”

Studentica 2. godine diplomskog studija Informatologija i Nakladništvo Lorena Martinušić sudjelovala je 29. rujna 2023. godine na stručnom skupu Suradnja, izgradnja, nadogradnja – Volontiranje u knjižnicama u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica. Na skupu je održala izlaganje pripremljeno u suautorstvu s doc. dr. sc. Darkom Lacovićem pod nazivom “Suradnja knjižnica sa stručnjacima u promicanju pismenosti o mentalnom zdravlju”.


Skup projekta Compound

Skup projekta Compound (Think Tank 3) održan je na Filozofskom fakultetu u Ljubljani od 21. do 24. srpnja 2023. godine. Kao članica W4 skupine (Educational Publishing) Compound projekta kojeg je nositelj Humboldt University, Berlin, a koji financira Ministarstvo obrazovanja i znanosti Republike Njemačke, doc. dr. sc. Josipa Selthofer na skupu je imala izlaganje “Povijest nakladništva i obrazovno nakladništvo u RH”. Više o projektu Compound nalazi se na poveznici: https://blogs.hu-berlin.de/compounds/