Projekt Language of Bindings

Damir Hasenay i Maja Krtalić sudjelovali su na organizacijskom sastanku za prijavu međunarodnog projekta Language of Bindings u Londonu, 24.-26. listopada 2011. Prijava projekta se organizira u suradnji s ustanovom Ligatus Research Centre iz Londona.