Obrane diplomskih radova

Martina Junušić obranila je 7. prosinca 2011. diplomski rad na temu Vrednovanje knjižničnog fonda: citatna analiza pod mentorstvom doc. dr. sc. Sanjice Faletar Tanacković.

Ksenija Balić Mihalj obranila je 1. prosinca 2011. diplomski rad na temu Gerila marketing u nakladništvu pod mentorstvom doc. dr. sc. Gordane Dukić.

Obrane diplomskih radova

3. listopada 2011. održane su obrane sljedećih diplomskih radova:

Dora Dvoržak obranila je diplomski rad na temu Čuvanje i zaštita hrvatske filmske baštine pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Damira Hasenaya.
Tihomira Čop obranila je diplomski rad na temu Zaštita knjižne baštine u samostanskim knjižnicama – organizacijske pretpostavke pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Damira Hasenaya i komentorstvom dr. sc. Maje Krtalić.

28. rujna 2011.  održane su obrane sljedećih diplomskih radova:

Blanka Bunjevac obranila je diplomski rad na temu Odnos prema knjizi i nakladništvu u strateškim dokumentima Europske unije pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Zorana Velagića.
Ivan Grgić obranio je diplomski rad na temu Usporedna analiza nacionalnih informacijskih politika Europske Unije i Republike Hrvatske: predviđanja i ostvarenja pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Zorana Velagića.
Iva Sopka obranila je diplomski rad na temu Marketing male knjižnice pod mentorstvom doc. dr. sc. Gordane Dukić.
Marina Zagrajski obranila je diplomski rad na temu Muzejsko nakladništvo u Hrvatskoj pod mentorstvom doc. dr. sc. Jelene Lakuš.
Izolda Jeleš obranila je diplomski rad na temu Nakladnička djelatnost u doba biskupa J. J. Strossmayera i njegov doprinos razvoju kulture pisane riječi pod mentorstvom doc. dr. sc. Jelene Lakuš.
Mirta Kvesić obranila je diplomski rad na temu Prema virtualnom sveučilištu: stanje i perspektive u Hrvatskoj pod mentorstvom doc. dr. sc. Gordane Dukić i komentorstvom mr. sc. Anite Papić.
Ingrid Mak obranila je diplomski rad na temu Analiza online priručnika posvećenih informacijskoj pismenosti pod mentorstvom doc. dr. sc. Gordane Dukić i komentorstvom mr. sc. Anite Papić.
Martina Ravlić obranila je diplomski rad na temu Solo knjižničar pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Kornelije Petr Balog i komentorstvom mr. sc. Marine Vinaj.

29. rujna 2011. održane su obrane sljedećih diplomskih radova:

Zorana Kostadinović obranila je diplomski rad na temu Korporativna društvena odgovornost nakladnika pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Zorana Velagića.
Bojan Babinčak obranio je diplomski rad na temu Kulturno-povijesna i zavičajna vrijednost sitnog tiska Gradskog muzeja Vukovar pod mentorstvom doc. dr. sc. Jelene Lakuš.
Marija Dragila obranila je diplomski rad na temu Muzej Slavonije Osijek – kulturno i informacijsko središte – od Muzeja slobodnog i kraljevskog grada do najvećeg općeg muzeja u Hrvatskoj pod mentorstvom doc. dr. sc. Jelene Lakuš i komentorstvom mr. sc. Marine Vinaj.
Tanja Hercog obranila je diplomski rad na temu Knjižnični prostor kao čimbenik kvalitete visokoškolske knjižnice: primjer knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Kornelije Petr Balog.
Kasandra Obranić obranila je diplomski rad na temu Upravljanje informacijama u nakladništvu pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Damira Hasenaya.

Obrana diplomskog rada

Dražen Delibašić obranio je 26. rujna 2011. diplomski rad Suvremeni trendovi i promocijske tehnike u nakladništvu pod mentorstvom doc. dr. sc. Marija Barišića.

Mirta Burcar obranila je 19. rujna 2011. diplomski rad Informacijske potrebe korisnika u središnjim knjižnicama nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Ivanke Stričević i komentorstvom doc. dr. sc. Borisa Badurine.

Stručna praksa u Mostaru

Studentice druge godine preddiplomskog studija informatologije, Anja Đurđević, Zrna Kojčić, Eleonora Đekić i Tanja Slijepčević, održale su u kolovozu 2011. stručnu praksu u knjižnici Franjevačkog samostana u Mostaru.

Obrane diplomskih radova

Ivana Janješić obranila je 30. lipnja diplomski rad Baza znanja usluge Pitajte knjižničare hrvatskih narodnih knjižnica pod mentorstvom doc. dr. sc. Borisa Badurine i komentorstvom mr. sc. Borisa Bosančića.

Marina Krimer obranila je 30. lipnja diplomski rad Analiza sustava navigacije mrežnih stranica hrvatskih narodnih knjižnica pod mentorstvom doc. dr. sc. Borisa Badurine i komentorstvom mr. sc. Borisa Bosančića.

Obrane diplomskih radova

Filip Horvat obranio je 6. lipnja 2011. diplomski rad Digitalni repozitorij Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku pod mentorstvom doc. dr. sc. Sanjice Faletar Tanacković i mr. sc. Borisa Bosančića.

Nikolina Vrban obranila je 1. lipnja 2011. diplomski rad Čitateljske navike mladih i interes za problemsku literaturu pod mentorstvom doc. dr. sc. Ivanke Stričević i doc. dr. sc. Borisa Badurine.

Obrane diplomskih radova

9. ožujka 2011.  Josip Drmić obranio je diplomski rad na dodiplomskom studiju Knjižničarstva i hrvatskog jezika i književnosti na temu Oglasi i oglašavanje proizvoda i usluga u Hrvatskom listu godine 1935. , pod mentorstvom Zorana Velagića.

27. siječnja 2011. Jasmina Đurin obranila je diplomski rad na diplomskom studiju Informatologije na temu Sveučilišni repozitorij elektroničkih magistarskih radova i doktorskih disertacija i njegova uloga u unaprjeđivanju znanstvenog i nastavnog rada na sveučilištu, pod mentorstvom Kornelije Petr Balog.

Predstavljanje pilot projekata

2. ožujka održano je predstavljanje pilot projekata studenata druge godine diplomskog studija Informatologije. Pilot-projekti obavezna su aktivnost u 3. semestru diplomskog studija Informatologije uvrštena u Nastavni plan i program. Nose 8 ECTS-bodova te podrazumijevaju samostalnu organizaciju, provedbu i predstavljanje rezultata pilot-projekta uz nadzor mentora. Cilj je pilot-projekata ostvariti konkretan i opipljiv rezultat, a u predlaganju tema za pilot-projekte mentori se vode načelima korisnosti rezultata projekata za studente, Odsjek i nastavni proces u cjelini, ali i za širu društvenu zajednicu. U 2011. godini realizirano je 18 pilot-projekata

Continue reading “Predstavljanje pilot projekata”