U Sveučilišnom glasniku objavljena vijest o nagradi Emerald Literati Network Awards for Excellence koju je djelatnik našeg Odsjeka doc. dr. sc. Boris Bosančić dobio za svoj rad “Informacija u procesu stjecanja znanja” (Information in the knowledge acquisition process)

U Sveučilišnom glasniku objavljena je vijest o nagradi koju je dobio djelatnik našeg Odsjeka, doc. dr. sc. Boris Bosančić. U nastavku vijest prenosimo u cijelosti:

Doc. dr. sc. Boris Bosančić s Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Osijek dobio je nagradu Emerald Literati Network Awards for Excellence uredništva časopisa za svoj rad “Informacija u procesu stjecanja znanja” (Information in the knowledge acquisition process) koji je 2016. godine objavljen u časopisu Journal of Documentation. Mrežna stranica s nagrađenim radovima nalazi se na mrežnoj adresi: http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/literati/awards.htm?year=2017. Zahvaljujući nagradi, slobodan pristup radu omogućen je do 20. lipnja 2018. s mrežnih stranica časopisa Journal of Documentation (http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/JD-10-2015-0122). Isti rad dostupan je i u svojoj postprint-inačici u FFOS-ovu institucijskom repozitoriju na adresi https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:1547.

Rad se, osim sažetog prikaza raznolikosti pogleda na pojam informacije različitih područja znanosti, bavi i tumačenjem procesa stjecanja znanja s osobitoga simboličkog/metaforičkog stajališta. U radu se nastoji iznaći odgovor na pitanje zašto različiti načini/perspektive stjecanja znanja u okviru znanstvenih područja imaju drugačiji pogled na informaciju, uključujući tu i dva, čini se, najnepomirljivija: jedan, koji informaciju drži objektivnim entitetom koji postoji u ‘vanjskom svijetu’ i drugi, koji ju smatra konstruktom čovjekova uma. U skladu s tim, u radu je predložen odgovarajući simbolički prikaz u obliku stanovitog ‘stabla znanja’ na osnovi kojega je zatim dano i metaforičko tumačenje odnosa ključnih pojmova u procesu stjecanja znanja – informacije, podatka, znanja i mudrosti, tzv. DIKW hijerarhije (Data-Information-Knowledge-Wisdom hierarchy). Na ovaj način ukazano je na jedno, relativno novo, shvaćanje pojma informacije, koje je u stanju barem ublažiti, ako ne i u cijelosti prevladati problem različitog shvaćanja informacije u različitim znanstvenim područjima.

 

Doc. dr. sc. Boris Bosančić za svoj rad “Information in the knowledge acquisition process”, objavljenom u časopisu Journal of Documentation, dobio priznanje Highly Commended paper in the 2017 Emerald Literati Network Awards for Excellence

Djelatnik našeg Odsjeka, doc. dr. sc. Boris Bosančić, za svoj je rad “Information in the knowledge acquisition process”, objavljenom u časopisu Journal of Documentation, dobio hvalevrijedno priznanje za izvrsnost – Highly Commended paper in the 2017 Emerald Literati Network Awards for Excellence (http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/literati/awards.htm?year=2017). Rad je u slobodnom pristupu do 20. lipnja 2018. na sljedećoj poveznici: http://www.emeraldinsight.com/author/Bosancic%2C+Boris. Čestitamo!