Obrana doktorskog rada Ivane Martinović

9. prosinca 2011. na Filozofskom fakultetu u Osijeku Ivana Martinović obranila je doktorsku disertaciju na temu Slikovnica kao poticajni materijal za leksički razvoj djece u trećoj godini života. Mentorica rada je izv. prof. dr. sc. Ivanka Stričević, a rad je obranjen pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Ana Pintarić, izv. prof. dr. sc. Ivanka Stričević i izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog.

Obrana doktorskog rada Borisa Bosančića

12. srpnja 2011. na Sveučilištu u Zadru mr. sc. Boris Bosančić obranio je doktorsku disertaciju na temu Označavanje teksta starih knjiga na hrvatskom jeziku pomoću TEI standarda. Mentorica rada je izv. prof. dr. sc. Mirna Willer, a rad je obranjen pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Mateo Žagar, prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić i prof. dr. sc. Mario Essert.

Continue reading “Obrana doktorskog rada Borisa Bosančića”