Obrana diplomskog rada

Dana 28. rujna 2017. student Petar Matusina obranio je diplomski rad pod naslovom “Navike čitanja i kupovine knjiga u slobodno vrijeme”  pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog (predsjednica), doc. dr. sc. Boris Bosančić (član) i izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog (mentorica).

Obrana diplomskog rada

Dana 27. rujna 2017. godine studentica Sara Bakota obranila je diplomski rad pod naslovom “Razlike u informacijskom ponašanju učenika i učenica pri pretraživanju zdravstvenih informacija” pred povjerenstvom u sljedećem sastavu: izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković (predsjednica), doc. dr. sc. Boris Badurina (član) i doc. dr. sc. Ivana Martinović (mentorica).

Obrana diplomskog rada

Dana 3. srpnja 2017. Stjepan Horvat obranio je diplomski rad pod naslovom “Književne nagrade u Republici Hrvatskoj” pred Povjerenstvom u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, predsjednica, doc. dr. sc. Goran Tanacković Faletar, sumentor i član te izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković, mentorica.

 

Obrana diplomskog rada

Dana 7. lipnja 2017. Sanja Lapiš obranila je diplomski rad pod naslovom “E-knjiga i doživljaj čitanja” pred Povjerenstvom u sljedećem sastavu: izv. prof. dr. sc. Zoran Velagić, predsjednik, doc. dr. sc. Boris Bosančić, član i doc. dr. sc. Boris Badurina, mentor.

Obrana diplomskog rada

Dana 4. srpnja 2017. studentica Iva Magušić-Dumančić obranila je diplomski rad pod naslovom “Novine kao medij knjižarskog oglašavanja: “Danica”, prvi hrvatski književni i kulturni list”, u sastavu sljedećeg Povjerenstva: prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, predsjednica, izv. prof. dr. sc. Gordana Dukić, članica i izv. prof. dr. sc. Jelena Lakuš, mentorica.

Obrana diplomskog rada

Dana 23. veljače 2017. godine studentica Tamara Lemajić obranila je diplomski rad pod naslovom “Izgradnja simboličkog kapitala nakladnika kroz društvene mreže” u sastavu sljedećeg povjerenstva: doc. dr. sc. Boris Badurina, predsjednik, izv. prof. dr. sc. Jelena Lakuš, članica i izv. prof. dr. sc. Zoran Velagić, mentor.

Obrana diplomskog rada

Dana 1. ožujka 2017. godine studentica Mia Kuzmić obranila je diplomski rad pod naslovom “Vrednovanje zbirke knjižnične i informacijske znanosti Sveučilišne knjižnice u Toruńu (Poljska)” u sastavu sljedećeg povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković, predsjednica, doc. dr. sc. Maja Krtalić, članica i prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, mentorica.

 

Obrana diplomskog rada

Dana 3. 11. 2016. Stjepan Zlatić obranio je diplomski rad na temu “Zaštita dokumentacije o industrijskoj i tehničkoj baštini” pred povjerenstvom u sljedećem sastavu: doc.dr. sc. Boris Bosančić, predsjednik, prof. dr. sc. Damir Hasenay, član, doc. dr. sc. Maja Krtalić, mentor.

Obrane diplomskih radova

28. rujna 2016. godine Goran Vučković obranio je diplomski rad pod naslovom Stare razglednice Zavičajne zbirke Gradske knjižnice Slavonski Brod u programskoj okolini digitalne knjižnice pod mentorstvom doc. dr. sc. Borisa Bosančića.

5. listopada 2016. godine Filip Čačić obranio je diplomski rad pod naslovom Piratiziranje knjiga: utjecaj standardnih piratskih trendova na slučaj elektroničke knjige pod mentorstvom doc. dr. sc. Borisa Badurine.

Isti dan, 5. listopada 2016. godine Ana-Marija Hećimović  obranila je diplomski rad pod naslovom Djela slavonskih spisatelja 19. stoljeća i knjižne posvete pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Jelene Lakuš.

Obrane diplomskih radova

26. rujna 2016. godine Luka Marijanović obranio je diplomski rad pod naslovom Fizički prostor knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku: stanje i očekivanja pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Sanjice Faletar Tanacković.

27. rujna 2016. godine Martina Šalinger obranila je diplomski rad pod naslovom Distribucija nakladničkih proizvoda pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Gordane Dukić.

30. rujna 2016. godine Jelica Grgić obranila je diplomski rad pod naslovom Percepcija studenata Filozofskog fakulteta u Osijeku o vlastitoj informacijskoj pismenosti pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Gordane Dukić.