New Approaches to Book and Paper Conservation-Restoration

U Hornu (Austrija) je od 9. do 11. svibnja 2011. održana međunarodna konferencija New Approaches to Book and Paper Conservation-Restoration. Maja Krtalić i Damir Hasenay zajedno s Ivom Gobić-Vitolović iz Državnog arhiva u Rijeci održali su izlaganje Possibilities, perspectives and obstacles in book and paper conservation-restoration research: example of Croatia. Više informacija dostupno je na http://www.european-research-centre.buchstadt.at/Conferences.113.0.html

Dani studenata knjižničarstva u Zadru

U Zadru su 7. svibnja 2011. održani Dani studenata knjižničarstva (DASKA) na temu Mladi kao korisnici knjižnica.  Izlaganja na skupu održali su i studenti informatologije iz Osijeka:

Maja Horvat i Tanja Krstanović : Klub mladih Paklena naranča
Marija Bugarski i Ivana Čadovska : Izgradnja i upravljanje knjižničnim zbirkama za mlade u hrvatskim narodnim knjižnicama: pilot istraživanje
Martina Ferko i Tihomir Vranješ : Knjižnica kao novi prostor za slobodno vrijeme mladih – borba s vjetrenjačama

Više informacija dostupno je na http://ozk.unizd.hr/?p=1850.

Okrugli stol “Školovanje i budućnost književnih prevodilaca u Hrvatskoj”

14. travnja 2011. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku održan je Okrugli stol Školovanje i budućnost književnih prevodilaca u Hrvatskoj. Na njemu su sudjelovali Zoran Velagić s izlaganjem Udio troškova prevođenja u cijeni knjige i kriteriji izbora prevoditelja od strane nakladnika, te Gordana Dukić s izlaganjem Potpora Ministarstva kulture prevođenju književnosti.

Zajednički okrugli stol Komisije za upravljanje i Komisije za statistiku i pokazatelje uspješnosti Hrvatskog knjižničarskog društva

U Zagrebu je 8. travnja 2011. održan 4. okrugli stol Knjižnice i suvremeni menadžment: Upravljanje i organizacija svakodnevnog posla i 2. okrugli stol Od statistike do pokazatelja uspješnosti u organizaciji Komisije za upravljanje i Komisije za statistiku i pokazatelje uspješnosti. Kornelija Petr Balog održala je pozvano izlaganje na temu Kultura vrednovanja kao dio organizacijske kulture hrvatskih knjižnica, a kao predsjednica Komisije za statistiku ujedno je bila i organizator i moderator skupa. Više informacija o skupu dostupno je na http://www.hkdrustvo.hr/hr/skupovi/skup/186/

Druženje s profesorom Tefkom Saracevicem

28. siječnja 2011. u Zadru  asistenti Odsjeka za informacijske znanosti u Osijeku i asistenti Odjela za knjižničarstvo u Zadru susreli su se profesorom Tefkom Saracevicem. U neformalnom druženju raspravljalo se o temama iz znanstvenog i nastavnog rada kao što su istraživanja, objavljivanje radova, suradnja i umrežavanje, rad sa studentima i sl. Asistenti su predstavili svoj dosadašnji rad, a profesor Saracevic davao je savjete za profesionalni razvoj, kao i svoje viđenje budućnosti informacijskih znanosti.