prva

O NAMA

Libros je naziv Kluba studenata informacijskih znanosti. Klub je utemeljen 2003. godine od strane studenata knjižničarstva s tadašnje Katedre za knjižničarstvo. Danas ga vode studenti Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta pri Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku. Klub je osnovan u svrhu promicanja knjižničarstva i informacijskih znanosti. Organiziramo stručne izlete, putovanja, skupove i seminare te na taj način utječemo i na kvalitetu studija. Članstvo je dobrovoljno, a redovnim članovima mogu postati svi studenti i apsolventi koji studiraju informacijske znanosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Više...

INFO DASKA

Info DASKA je konferencija koju su 2008. godine po prvi put organizirali studenti zadarskog Sveučilišta, a kasnije ju je preuzeo i Odsjek za informacijske znanosti u Osijeku. Svrha konferencije je razmjena iskustava i znanja te razrada problematike poslovanja informacijskih ustanova. Osim edukacije, konferencija također omogućuje izravno upoznavanje i komuniciranje s kolegama koji se educiraju u istom području. Ove akademske godine održat će se 8. Info DASKA, u svibnju, na našem fakultetu. Odabrana tema je Informacijske ustanove – trendovi i prilagodbe dok su podteme trendovi vezani uz tehnološke promjene i trendovi vezani uz društvene promjene.

Više...

ČASOPIS LIBROS

Časopis Libros nastao je kao volonterski proizvod studenata informacijskih znanosti. Prvo izdanje izašlo je u siječnju 2010. godine. Tadašnji studenti primijetili su nedovoljnu informiranost kolega o kvalitetnim i edukativnim skupovima u području informacijskih znanosti kao i raznim drugim događanjima i prilikama za stjecanje novih iskustava. Izdavanjem časopisa Libros studente nastoji potaknuti te zainteresirati na angažman tijekom studija. Časopis predstavlja korak unaprijed ka boljoj informiranosti te kulturnom i stručnom obrazovanju studenata Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Više...

2014, Milan Balać